Wypadek drogowy w Anglii

Kancelaria Campter świadczy pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach w Wielkiej Brytanii (Anglii, Walii i Szkocji). Jeżeli uległeś wypadkowi drogowemu nie z własnej winy, doznałeś obrażeń fizycznych lub psychicznych, możesz liczyć na naszą bezpłatną pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Co zyskujesz dzięki naszej pomocy?

Dzięki pomocy Kancelarii Campter zyskujesz profesjonalną pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń powypadkowych w Anglii. Zapewniamy Ci obsługę profesjonalnej angielskiej kancelarii adwokackiej wyspecjalizowanej w dochodzeniu odszkodowań. Tylko dzięki pomocy angielskiego prawnika możesz uzyskać pełne odszkodowanie. Kontakt z adwokatem prowadzony jest przez polskojęzyczną obsługę, która fachowo przeprowadzi Cię przez cały proces. Istotne jest, iż za usługi prawne nie będziesz obciążony w przypadku negatywnego zakończenia sprawy, natomiast w przypadku uzyskania odszkodowania – koszty prawne zostaną pokryte przez stronę przeciwną. Dzięki zasadzie „No Win No Fee” otrzymasz 100% odszkodowania bez potrąceń prowizji!

Kto wypłaca odszkodowanie?

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym wypłacane jest z ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy wypadku. Obecnie w każdym kraju europejskim istnieje obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC pojazdu, z którego wypłacane są odszkodowania w przypadku spowodowania szkody przez kierowcę. Odszkodowanie jest uprawnieniem poszkodowanego, o które musi on wystąpić, przedstawiając dowody doznanych szkód i podstawy prawne roszczeń. Jeżeli poszkodowany nie zgłosi szkody w terminie 3 lat od momentu doznania szkody, roszczenie przedawnia się.

Dokumentacja leczenia po wypadku

Jeżeli poszkodowany doznał obrażeń w trakcie wypadku niezbędne jest podjęcie leczenia i zebranie dokumentacji potwierdzającej doznane szkody. Brak dokumentacji może spowodować niemożność udowodnienia szkód, a w konsekwencji nie przyznanie odszkodowania lub jego znaczne pomniejszenie. Osobom poszkodowanym zalecamy bezwzględne podjęcie leczenia i rehabilitacji, a także udokumentowanie wszystkich kosztów związanych z leczeniem (zakupem leków, środków opatrunkowych, odbyciem rehabilitacji czy wykonaniem płatnych operacji, w tym usunięcia blizn).

O co można ubiegać się po wypadku w Anglii?

Rodzaj roszczeń powypadkowych zależny jest od doznanych szkód w wypadku. Podstawowym roszczeniem jest zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym. Każda osoba, która doznała obrażeń w wypadku nie z własnej winy może ubiegać się o zadośćuczynienie. Wysokość odszkodowania zależna jest od głębokości doznanych szkód fizycznych oraz długości leczenia. Dodatkowo poszkodowanym przysługują takie roszczenia jak zwrot kosztów leczenia po wypadku, renta lub utracone dochody – jeżeli wypadek spowodował niezdolność do pracy na krótszy bądź dłuższy okres, zwrot kosztów naprawy pojazdu i innych kosztów poniesionych w związku z wypadkiem (koszty dojazdów, koszty holowania, zwrot za zniszczone rzeczy osobiste i ubrania).

Na co zwrócić uwagę po wypadku?

Jeżeli miałeś wypadek i nie jesteś sprawcą wypadku powinieneś wezwać policję na miejsce zdarzenia. Brytyjska policja zjawia się na miejscu kolizji tylko w przypadku, gdy uczestnicy wypadku doznali obrażeń fizycznych. Jeżeli policja wskaże sprawcę wypadku, poproś o udostępnienie notatki lub spisz dane policji. Istotne jest również spisanie oświadczenia o wypadku ze sprawcą zdarzenia oraz uzyskanie danych ubezpieczyciela OC pojazdu. Jeżeli uczestnicy wypadku doznali obrażeń powinni bezwzględnie udać się do lekarza w celu postawienia diagnozy i rozpoczęcia leczenia. Dalsza dokumentacja medyczna będzie niezwykle istotna w dalszym procesie odszkodowawczym.

Odszkodowanie od nieubezpieczonego kierowcy

Podobnie jak w Polsce, w Anglii również powołano instytucję o uprawnieniach tożsamych z polskim Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (UFG) – MIB, Motor Insurers’ Bureau. Instytucja ta likwiduje szkody spowodowane przez nieubezpieczonych kierowców. Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku z nieubezpieczonym pojazdem w Anglii możesz nadal uzyskać odszkodowanie. MIB pokrywa również szkody spowodowane przez kierowców, którzy zbiegli z miejsca wypadku i nie zostali odnalezieni (dochodzenie policji w sprawie ujęcia sprawcy wypadku zakończyło się niepowodzeniem).

Skonsultuj bezpłatnie swoją sprawę.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.