Sprzedaż szkody na pojeździe kancelarii odszkodowawczej

,
Sprzedaż szkody na pojeździe kancelarii odszkodowawczej

Każdy posiadacz samochody opłaca corocznie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Myślimy że daje nam to gwarancję, że w razie uszkodzenia samochodu otrzymamy odszkodowanie pozwalające na przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody. Gdy nas to jednak spotka okazuje się, że otrzymane pieniądze to znacznie zaniżona kwota. Wielu poszkodowanych nie ma odpowiedniej wiedzy lub czasu na dochodzenie swoich praw. W takim wypadku dobrym wyjściem jest sprzedaż wierzytelności związanej ze szkodą kancelarii odszkodowawczej.

Kancelarie Odszkodowawcze skupują roszczenia za szkody na pojazdach

Obecnie rynek odszkodowań jest mocno rozwinięty. Co chwilę pojawiają się nowe firmy a te już działające poszerzają swoją ofertę. Ilość kancelarii odszkodowawczych z roku na rok wzrasta, więc poszkodowany ma bardzo duży wybór. Oferta każdej z nich jest zróżnicowana, więc warto się z nimi zapoznać i wybrać kilka najbardziej odpowiadających naszym potrzebom. W przypadku szkód na pojeździe istnieje wiele czynników wpływających na zaproponowaną kwotę odkupu roszczenia, dlatego warto skonsultować swój problem w kilku firmach i wybrać najlepszą opcję. Samo wysłanie dokumentów do analizy do niczego nas nie zobowiązuje a otrzymane oferty możemy odrzucić bez żadnych konsekwencji. Weryfikacja dodatkowego roszczenia jest bezpłatna, więc nie ponosimy żadnych kosztów. Sprzedaż wierzytelności pozwala poszkodowanemu na uzyskanie dodatkowych funduszy pozwalających na naprawę pojazdu w krótkim czasie. Nie musimy pisać odwołań, wynajmować niezależnych rzeczoznawców do sporządzenia opinii i co najważniejsze, nie tracimy czasu, pieniędzy i nie ponosimy żadnego ryzyka na drodze sądowej.

Dokumenty potrzebne do analizy roszczenia za szkodę na pojeździe

Kancelarie odszkodowawcze mają swoich rzeczoznawców samochodowych, którzy w systemach eksperckich analizują kosztorys i wykonują nowe, poprawne wyliczenie bez nieuzasadnionych rabatów, potrąceń oraz z zastosowaniem odpowiedniej jakości części i średnio rynkową stawkę za roboczogodzinę. Pamiętajmy, że im więcej dokumentów przedłożymy do analizy, tym wyliczenie będzie bardziej dokładne. Poniżej znajduje się wykaz najważniejszych dokumentów potrzebnych do oceny szkody na pojeździe.

Szkoda częściowa na pojeździe

 • kosztorys wykonany przez ubezpieczyciela,
 • decyzja dotycząca wypłaty odszkodowania,
 • zdjęcia pojazdu przed i po szkodą,
 • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • umowa sprzedaży pojazdu jeżeli zdecydujemy się na sprzedaż pojazdu uszkodzonego,
 • w przypadku szkody z autocasco niezbędna jest również zawarta z ubezpieczycielem polisa.

Szkoda całkowita na pojeździe

 • kosztorys wykonany przez ubezpieczyciela,
 • wycena wartości pojazdu przed i po szkodzie wykonana przez ubezpieczyciela,
 • decyzja dotycząca wypłaty odszkodowania,
 • zdjęcia pojazdu przed i po szkodą,
 • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • umowa sprzedaży pojazdu uszkodzonego,
 • w przypadku szkody z autocasco niezbędna jest również zawarta z ubezpieczycielem polisa.

Zdjęcia pojazdu oraz kopia dowodu rejestracyjnego są obligatoryjne. Nie są niezbędne do oceny, ale ich przegląd może ułatwić rzeczoznawcy pracę. Niestety w dokumentach ubezpieczyciela znajdują się czasami błędy, które dzięki zdjęciom i danym zawartych w dowodzie rejestracyjnym  można będzie wyeliminować. Dodatkowo dają one większy pogląd na stan pojazdu, jego wyposażenie i uszkodzenia.

Wybór najlepszej oferty sprzedaży wierzytelności

Po wysłaniu kompletu dokumentów do oceny oferty otrzymujemy najczęściej od jednego do trzech dni roboczych. Warto jest zebrać kilka ofert i wybrać najlepszą. Jednak nie zawsze najwyższa kwota może się okazać najlepsza. Przy rozmowie zapytajmy konsultanta, czy w naszym imieniu zostaje opłacony podatek dochodowy od sprzedanej wierzytelności. Jest to konieczne, ponieważ o ile odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela nie jest opodatkowane, to sprzedaż wierzytelności jest traktowane jako wzbogacenie. Kancelaria odszkodowawcza jako specjalista ma obowiązek opłacić do właściwego dla poszkodowanego urzędu skarbowego podatek dochodowy i przedstawić nam później dowód jego opłacenia. Pamiętajmy, że nie liczą się tylko pieniądze ale także nasze bezpieczeństwo.

Po wyborze danej firmy musimy zapytać o procedurę sprzedaży wierzytelności. Każda firma ma swoje wytyczne i warto sprawdzić, czy będą nam one odpowiadać. Poprośmy konsultanta o wysłanie nam mailowo pustej umowy, abyśmy mogli się z nią zapoznać przed podjęciem decyzji.  Kancelarie odszkodowawcze oferują podpisanie umowy stacjonarnie w biurze, korespondencyjnie lub za pomocą agenta terenowego, z którym możemy się spotkać w dogodnym dla siebie miejscu. Dla własnego bezpieczeństwa poszkodowany powinien przed podpisaniem dokumentów i podjęciem ostatecznej decyzji dokładnie je przeczytać i sprawdzić, czy wszystko jest jasne.

W czasach internetu mamy także możliwość prześledzenia komentarzy na temat wybranej przez nas firmy. Zdanie innych klientów będzie na pewno pomocne i wskaże nam, czy dana firma jest rzetelna i godna zaufania.

Sprzedaż wierzytelności ze szkody na pojeździe

Ważnym elementem umowy jest informacja, w jakim terminie zostanie uiszczona należność za sprzedaż wierzytelności. Trwa to najczęściej od kilku do nawet kilkunastu dni. Dla obopólnego bezpieczeństwa po otrzymaniu umowy pozyskiwane są zawsze pełne akta szkody od ubezpieczyciela. Muszą być one zweryfikowane, aby mieć pewność, że dana wierzytelność istnieje a transakcja może być bezpiecznie zawarta. Nie warto więc się spieszyć w tym temacie, ale umowa jest umową, więc jej warunki powinny być respektowane, więc pieniądze powinny być przekazane w terminie wskazanym w umowie.

Jeżeli jednak zawieramy umowę korespondencyjnie, może się zdarzyć, że nie zapoznamy się wcześniej odpowiednio z umową, lub jej warunki nie będą respektowane, np. poprzez przedłużanie terminu wypłaty. W takim wypadku mamy prawo do wypowiedzenia umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni.

Autor: Izabela Kicińska, Specjalista ds. szkód na pojazdach

Jeżeli chcesz sprawdzić naszą ofertę wykupu szkody, napisz do nas lub zadzwoń.