Renta a wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym we Włoszech

Niestety część wypadków przy pracy ma skutek śmiertelny. We Włoszech jednym z świadczeń, o które może dochodzić rodzina zmarłego jest renta rodzinna („pensione indiretta”), która przysługuje od następnego miesiąca po śmierci osoby ubezpieczonej.

Kto ma prawo do renty rodzinnej we Włoszech?

Ubiegać się o otrzymanie renty z INPS po zmarłym może:

 • małżonek (wdowiec/wdowa) oraz partner tej samej płci (w przypadku zarejestrowanego związku, tzw. „unione civile”),
 • dzieci,
 • wnuki,
 • rodzice,
 • rodzeństwo.

Aby członkowie rodziny otrzymali rentę rodzinną INPS  (odpowiednik polskiego ZUS) stawia warunki jakie zmarły musiał spełniać. W momencie śmierci  zmarły musiał mieć opłaconych 15 lat składek (łącznie, w całej „karierze”) lub co najmniej 5 lat składek, z czego co najmniej 3 w ciągu ostatnich pięciu lat poprzedzających zgon. Wyjątek stanowi śmierć w wyniku wypadku przy pracy.  Jeżeli INAIL wypłacił odszkodowanie rodzinie zmarłego wówczas  INPS nie stawia wymogu składkowego.

Wysokość renty we Włoszech

Jednorazowy zasiłek zostanie wypłacony zamiast renty jak poszkodowany nie miał odpowiedniej liczby lat składkowych. Niestety jest to niewielka kwota.

Wysokość renty oblicza się jako część świadczenia, jakie otrzymywał lub powinien otrzymać zmarły w dniu śmierci. Kwoty te wyglądają następująco:

 • Małżonek (bez dzieci) – 60%
 • Małżonek i 1 dziecko – 80%
 • Małżonek i 2 dzieci – 100%
 • Tylko 1 dziecko (bez małżonka) – 70%
 • 2 dzieci – 80%
 • 3 dzieci i więcej – 100%
 • 1 rodzic – 15%
 • 2 rodziców – 30%
 • 1 brat/siostra – 15%
 • 2 braci/sióstr – 30%
 • 3 braci/sióstr – 45%
 • 4 braci/sióstr – 60%
 • 5 braci/sióstr – 75%
 • 6 braci/sióstr – 90%
 • więcej niż 6 braci/sióstr – 100%

W zależności od dochodu osoby uposażonej, renta rodzinna może ulec zmniejszeniu, zgodnie z tabelą ustalaną dla każdego roku kalendarzowego.

Skonsultuj wypadek we Włoszech.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.