Odszkodowanie za pobicie w Anglii, Walii, Szkocji

,
Odszkodowanie za pobicie w Anglii, Walii, Szkocji

Każdego dnia dochodzi w Wielkiej Brytanii do aktów kryminalnych wobec Polaków. Pobicia, gwałty, zastraszenia czy włamania do mieszkań to coraz częściej typowe problemy z jakimi spotykają się nasi Rodacy w Anglii, Walii czy Szkocji. Zgodnie prawem z obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie poszkodowany ma prawo wystąpić o należne odszkodowanie. Polacy przebywający w Wielkiej Brytanii mają możliwość ubiegania się o odszkodowanie za obrażenia fizyczne o psychiczne doznane wskutek pobicia. Umożliwia im to instytucja zwana CICA (Criminal Injuries Compensation Authority).

Co to jest CICA?

CICA (Criminal Injuries Compensation Authority) jest instytucją działającą na terenie Wielkiej Brytanii. Przyznaje ona odszkodowania za obrażenia fizyczne będące skutkiem pobicia na terenie Wielkiej Brytanii. Została ona założona przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Anglii i Walii oraz przez szkocki rząd. Zgłaszane do CICA roszczenie odszkodowawcze mogą dotyczyć wyłącznie aktów przemocy zgłoszonych policji. Prawomocne skazanie sprawcy nie jest warunkiem uzyskania odszkodowania. Rozpoznawaniem poszczególnych aplikacji zajmują się urzędnicy, tzw. Criminal Authority. Istnieje możliwość odwołania sie od ich decyzji. W takim przypadku należy skierować się do First-tier Tribunal.

Kto może się ubiegać o odszkodowanie z CICA?

O odszkodowanie z Criminal Injuries Compensation Authority mogą się ubiegać ofiary aktów przemocy, które mają miejsce na terenie Wielkiej Brytanii. Do odszkodowania mają również prawo bliscy osoby zmarłej w wyniku odniesionych obrażeń.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać odszkodowanie za pobicie?

  • zgłosić się do szpitala lub lekarza w celu zdiagnozowania obrażeń i podjęcia leczenia;
  • zgłosić na policji popełnienie przestępstwa;
  • podjąć współpracę z policją;
  • odnotować “Crime Reference Number”, nadany sprawie na policji;
  • zebrać dokumenty doznanych szkód fizycznych oraz historię leczenia.

Kiedy roszczenie odszkodowawcze ulega przedawnieniu?

Jeśli nie uniemożliwia tego stan zdrowia poszkodowanego, pobicie należy bezzwłocznie zgłosić policji. Istotną informacją jest, iż prawomocne skazanie sprawcy nie jest warunkiem uzyskania odszkodowania. Poszkodowany ma 2 lata na zgłoszenie sprawy. Po tym okresie roszczenie o odszkodowanie ulega przedawnieniu. Aplikacje złożone po tym terminie również będą rozpatrywane, jeżeli zaistnieją szczególne okoliczności. Aplikacje osób, które przed lub w czasie wypadku zachowywały się niestosowanie, nie współpracowały z policją lub były notowane mogą zostać odrzucone.

O co mogą się ubiegać ofiary pobić na terenie Wielkiej Brytanii?

Ofiary przestępstw kryminalnych na terenie Wielkiej Brytanii mogą ubiegać się o odszkodowanie z tytułu:
– doznanych obrażeń (zarówno psychicznych jak i fizycznych),
– utraconych dochodów, jeśli w wyniku pobicia nie są zdolne do pracy dłużej niż 28 dni,
– wydatków na koszty podróży, leczenie, rehabilitację itp.

Jak długo należy czekać na odszkodowanie z CICA?

Czas oczekiwania na odszkodowania różni się od stopnia trudności sprawy i może trwać ponad rok. Wysokość odszkodowania zawiera się w granicach od 1000 do 250000 funtów. Do odszkodowania doliczone mogą również zostać utracone dochody w kwocie nie wyższej niż 250000 funtów.

Skonsultuj odszkodowanie za pobicie.