Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny w Hiszpanii

W 2016 roku w Hiszpanii zmieniły się przepisy (ustawa z 35/2015 z 2015r.)  regulujące system szacowania szkód i uszczerbku na zdrowiu w przypadku osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Prawo to ma zastosowanie do zdarzeń drogowych, które nastąpiły po wejściu ustawy w życie. Ustawa ta ma również zastosowanie dla spraw z tytułu wypadku przy pracy, czy z tytułu błędów lekarskich. Przepisy wskazują jak powinna wyglądać ocena sprawy i uwzględnienia sytuacji poszkodowanego, biorąc pod uwagę przede wszystkim jego sytuację osobistą, rodzinną, profesjonalną jak również zawodową czyli ekonomiczną.

Definicja wypadku drogowego w Hiszpanii

Wypadek drogowy, to zdarzenie które ma miejsce na drodze publicznej (np. drodze osiedlowej, autostradzie itd.), polegające na zderzeniu się pojazdów mechanicznych, lub potrąceniu pieszego, czy rowerzysty. Zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii najczęstszymi przyczynami wypadków w Hiszpanii jest: nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach oraz wtargnięcie pieszego na jezdnię.

Osoby uprawnione do odszkodowania w Hiszpanii 

O odszkodowanie po wypadku samochodowym w Hiszpanii może wystąpić ofiara wypadku, czyli potrącony przechodzeń, kierowca poszkodowanego pojazdu oraz pasażerowie.

W przypadku zgonu poszkodowanego o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej może wystąpić: małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, partner (o ile co najmniej 5 lat przed śmiercią poszkodowanego jako osoba najbliższa mieszkała, czy współżyła z nim, mowa tu o bliskości, pokrewieństwie czy więzi uczuciowej).

Rodzaje uszczerbków w Hiszpanii

 • Uszczerbek osobisty podstawowy czyli uszczerbek, którego doświadcza poszkodowany od dnia zdarzenia do zakończenia procesu leczenia.
 • Uszczerbek osobisty szczególny (bardzo poważny, poważny lub umiarkowany), odnosi się do uszczerbku polegającego na ograniczeniu, czy uniemożliwieniu w związku z doznanymi obrażeniami, czy ich leczeniem samodzielnych działań lub rozwoju osobistego.
 • Uszczerbek materialny, wyróżnia się tu powstałą szkodę materialną (daño emergente) i utratę zysków (lucro cesante).

Wysokość odszkodowania powypadkowego w Hiszpanii

Odszkodowanie ubezpieczyciele i sądy przyznawaj na podstawie wzorców zawartych w tabelach odszkodowawczych i szereg kryteriów, które ostatecznie określają wysokość odszkodowania. Od dnia 01.01.2016 r. hiszpański system podzielił kompensację na trzy grupy:

 • w związku ze śmiercią,
 • w związku z powstałymi następstwami,
 • tymczasowe urazy.

Poszkodowany może wystąpić z roszczeniem do ubezpieczyciela o zwrot kosztów związanych z leczeniem, a w przypadku jej zgonu poszkodowanego pokrycie kosztów związanych pochówkiem czy sprowadzeniem zwłok do kraju pochodzenia np. Polski. Ubezpieczyciel powinien również wyrównać utratę zarobków jeżeli do takiej doszło.

Innym roszczeniem jest renta dla poszkodowanego, którą można uzyskać na podstawie sądownego orzeczenie. Świadczenie może mieć charakter częściowy wypłacany np. miesięcznie lub jednorazowego odszkodowania. Wysokość renty może ulec zmianie jeżeli np. jeśli pojawią się dalsze szkody związane ze zdarzeniem lub stan zdrowia poszkodowanego ulegnie poprawie.

Autor: Katarzyna Neczaj, Dyrektor ds. sieci sprzedaży

Skonsultuj wypadek w Hiszpanii.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.