Odszkodowanie za wypadek drogowy we Francji

,
Odszkodowanie za wypadek drogowy we Francji

Poszkodowany wskutek wypadku samochodowego na terenie Francji (sprawca poruszał się pojazdem z francuską rejestracją) ma prawo zadecydować czy  chce zlikwidować szkodę na pojeździe we Francji lub w kraju miejsca swoje zamieszkania, czyli za pośrednictwem reprezentanta.  Likwidacja szkody na terenie Francji jest zawsze korzystniejsza pod kątem jej rozliczenia, mimo że wymaga znajomości języka oraz prawa francuskiego.

Co należy więc zrobić gdy dochodzi do wypadku samochodowego na ternie Francji?

 Po zdarzeniu ubezpieczeniowym z udziałem minimum 2 pojazdów zawsze należny sporządzić formularz, który jest wspólnym oświadczeniem o wypadku drogowym z drugim uczestnikiem wypadku tzw. „constat amiable”. Druk wygląda praktycznie standardowo dla całej Europy i zawiera takie dane jak:

 • dane osób uczestniczących w wypadku (sprawcy, poszkodowanego, pasażerów i świadków);
 • dane towarzystw ubezpieczeniowych;
 • dane dotyczące pojazdów uczestniczących w wypadku (marka, model, rocznik, uszkodzenia);
 • okoliczności wypadku (opis oraz szkic sytuacyjny).

Policję z reguły wzywa się gdy w zdarzeniu ma się do czynienia z ofiarami w ludziach lub strony nie potrafią porozumieć się co do kwestii winy.

Sprawca zdarzenia zgodnie z prawem francuskim ma obowiązek złożyć u swojego ubezpieczyciela OC „Constat amiable” wyjaśnienia w celu potwierdzenia okoliczności zdarzenia oraz swojej winy.

Likwidacja szkody na pojeździe

Francuskie prawo jest dość specyficzne i francuscy ubezpieczyciele często odmawiają wypłaty odszkodowania bez podawania przyczyny jak tylko widzą, że mają do czynienia z poszkodowanym który nie zna języka prawa.

W przypadku wypłaty roszczenia na podstawie kosztorysu to podobnie jak i w Niemczech nie jest wypłacany podatek VAT (uznawane jest odszkodowanie w kwotach netto).

Ubezpieczyciel OC sprawcy zdarzenia może pokryć takie koszty jak:

 • holowanie (w przypadku holowania pojazdu za granicę warto posiadać zgodę ubezpieczyciela);
 • wynajem pojazdu zastępczego;
 • koszty wyżywienia i noclegu (w uzasadnionych przypadkach).

Likwidacja szkody na osobie we Francji

Ustawa wypadkowa we Francji  wskazuje o jakie świadczenia może starać się osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, mowa tu o:

 • kosztach leczenia;
 • medycznie uzasadnionych kosztach opieki oraz kosztach związanych ze zwiększonymi potrzebami;
 • zwrocie utraconych zarobków, utrata zdolności do pracy;
 • zadośćuczynieniu, które składa się ze stopienia utraty zdrowia oraz fizyczne i psychiczne cierpienia w okresie rekonwalescencji (premium doloris), oszpecenie (prejudice esthetique), ograniczenia czerpania z radości życia i niemożliwość prowadzenia aktywnego życia (prejudice d’agrement) czy ograniczenie aktywności seksualnej (prejudice sexuel).

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

Najbliżsi członkowie rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym (mąż, żona, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, partnerzy życiowi) mogą dochodzić takich roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia jak:

 • zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby;
 • roszczenie majątkowe (renta, utracone środki utrzymania);
 • koszty związane z pochówkiem (udokumentowane imiennymi fakturami i rachunkami).

Sprawca zdarzenia zbiegł lub pojazd nie posiadał wykupionego OC

Gdy sprawca zdarzenia nie ma wykupionego OC, na pojazd którym się poruszał lub zbiegł z miejsca zdarzenia u nie ma możliwości jego ustalenia, istnieje możliwość dochodzenia swoich roszczeń za wypadek samochodowy we Francji od stosownej instytucji francuskiej czyli Fonds de Garantie, która jest odpowiednikiem polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Autor: Katarzyna Neczaj, Dyrektor ds. Sieci sprzedaży

Zgłoś szkodę po wypadku we Francji.