Odszkodowanie za pozostawienie ciała obcego po operacji

,
Odszkodowanie za pozostawienie ciała obcego po operacji

Pozostawienie ciała obcego w ciele pacjenta

Jednym z dość częstych i ewidentnych błędów medycznych jest pozostawienie ciała obcego w ciele pacjenta podczas zabiegu operacyjnego lub procedury medycznej. Bywa, że podczas operacji w ciele pacjenta pozostaje część opatrunku, gazy, chusty, sączka lub przyrządu chirurgicznego.

Przyczyny takich zaniedbań bywają różne – od pośpiechu podczas wykonywania zabiegów, aż po zwykłe niedbalstwo. Z powodu licznych przypadków pozostawienia w ciele pacjenta narzędzi lub części opatrunków wprowadzono procedury liczenia przyrządów chirurgicznych, gazików i ostrych narzędzi, zarówno przed, jak i po operacji. Mimo szczegółowych wytycznych w tym względzie, nadal jednak zdarzają się przypadki zaszycia w ciele pacjenta ciała obcego.

Ujawnienie błędu medycznego

Nie zawsze od razu pacjent zdaje sobie sprawę, co może być przyczyną jego dolegliwości. Ból przy poruszaniu, ucisk, ukłucie lub problemy gastryczno – ginekologiczne mogą mięć różne podłoże i zdiagnozowanie faktycznej przyczyny może być w tym przypadku bardzo skomplikowane.

Istnieją również przypadki, gdy Poszkodowany nie odczuwa wcale bólu lub dyskomfortu związanego ze znajdującym się w jego ciele ciałem obcym, gdyż pozostawiony element obrasta tkanką łączką i ulega otorbieniu, lub jego ułożenie nie powoduje wcale dolegliwości.  W takich przypadkach dopiero przy innym rutynowym zabiegu dochodzi do ujawnienia “znaleziska”.  Znane są np. przypadki, gdy przy pierwszym zabiegu cesarskiego cięcia pozostawiono w jamie brzusznej część opatrunku lub sączka, który odnajduje się dopiero podczas kolejnej ciąży i porodu.

Proces diagnostyczny, który ujawni błąd medyczny może być długotrwały. Wyniki badań mogą błędnie wskazywać na zmiany nowotworowe, narośle, guzy, torbiele, mięśniaki lub zakażenie bakteryjne innego pochodzenia. Prowadzone leczenie może nie przynosić skutków, a pacjent nadal może odczuwać ból i uciążliwość związaną ze znajdującym się w jego ciele ciałem obcym. W takich przypadkach dopiero podczas zabiegu operacyjnego mającego na celu usunięcie zmiany  ujawnia się faktyczną przyczynę dolegliwości.

Skutki błędu medycznego dla pacjenta ( poszkodowanego)

Osoba, w której ciele zaszyto ciało obce odczuwa silny i permanentny ból, ma problemy zdrowotne, zmuszona jest stosować leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, opatrunki. Konieczne stają się kontrole medyczne, liczne badania i diagnostyka, także prywatna, co wiąże się z obciążeniem finansowym. Jeśli dolegliwości nie mają typowego podłoża chorobowego, wykrycie ciała obcego  w ciele może być długotrwałe i kosztowne. Bywa, że przez lata pacjent musi dochodzić przyczyny swych dolegliwości.

W związku z pozostawieniem ciała obcego w ciele pacjenta może dojść do:

  • zakażania, braku prawidłowego gojenia się ran, ropienia, martwicy tkanek, sepsy
  • niedrożności jelit, żołądka, zapalenia otrzewnej, problemów gastrycznych lub ginekologicznych
  • przetoki, zrostów, bliznowacenia, braku prawidłowego zrostu złamań,
  • powstania guzów, torbieli, narośli, mięśniaków, zmian skórnych
  • uszkodzenia narządów wewnętrznych skutkujących krwotokiem a nawet zgonem pacjenta

Roszczenia za pozostawienie ciała obcego po operacji

Każdy pacjent, w którego ciele pozostawiono ciało obce, może żądać rekompensaty za ból i cierpienie, a także medyczne skutki zdarzenia w postaci zagrożenia jego życia i zdrowia. Roszczenia o odszkodowanie za błąd medyczny wymaga udowodnienia zaniedbania ze strony personelu medycznego oraz wykazania jego skutków zdrowotnych. Dlatego tak ważne jest zgromadzenie dowodów w postaci dokumentacji medycznej, wyników badań i konsultacji lekarskich.

Dokumentacja konieczna do zgłoszenia roszczeń

Aby zgłosić roszczenie o odszkodowanie konieczne jest wykazanie zaistnienia samego błedu lekarskiego oraz jego konsekwencji. Prawidłowo udokumentowana szkoda zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania. Konieczna jest więc pełna historia choroby z zabiegu czy operacji, podczas którego doszło do błędu lub zaniedbania, ale także z dalszej diagnostyki. Jednym z najważniejszych dokumentów jest dokumentacja wskazująca na ujawnienie błędu – z przeprowadzonego zabiegu operacyjnego usunięcia ciała obcego.

Jeśli prowadzone były konsultacje medyczne, inne zabiegi lub próby ujawnienia przyczyn dolegliwości – także należy gromadzić dokumenty i faktury związane z ponoszonymi kosztami leczenia.

Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny

W pierwszej kolejności po ujawnieniu błędu medycznego konieczne jest  udowodnienie  gdzie i w jakich okolicznościach zaistniał. Należy ustalić jednostkę medyczna, szpital, poradnię lub lekarza, gdzie prowadzone było leczenie, podczas którego mogło dojść do zaniedbania i pozostawienia ciała obcego.  Zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie może nastąpić na drodze polubownej lub sądowej. Jeśli placówka medyczna lub sam lekarz posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej roszczenia można zgłosić bezpośrednio do ich ubezpieczyciela. Jeśli jednak odpowiedzialność za zdarzenie jest przez podmiot kwestionowana, pozstaje złożenie roszczenia na drogę postępowania sądowego.

W przypadku realnego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta w związku z zaniedbaniem lekarza, lub co gorsza błędu skutkującego śmiercią pacjenta – konieczne jest zawiadomienie prokuratury i prowadzenie postępowania karnego.

Składając roszczenia odszkodowawcze należy pamiętać, iż za błąd medyczny należy się Poszkodowanemu odszkodowanie, ale również zwrot wszelkich kosztów związanych z leczenim i diagnostyką. Jeśli wskutek błędu Poszkodowany utracił możliwości zarobkowania – także renta. Rodzinie poszkodowanego, który na skutek błędu medycznego zmarł – zadośćuczynienie.

 Przykład:

Pani Leokadia nieszczęśliwie upadła podczas prac domowych doznając poważnego złamania kości ramiennej prawej. Konieczne stało się przeprowadzenie operacji ze stabilizacją złamania metalową płytką. Poszkodowana została przyjęta w trybie nagłym na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej celem przeprowadzenia zabiegu. Operacja przebiegła bez powikłań i już po 10 dniach Pani Leokadia została wypisana ze szpitala z zaleceniami dalszej kontroli w Poradni Chirurgicznej. Po usunięciu szwów Pani Leokadia miała powracać do zdrowia zmieniając opatrunki i stosując ortezę stawu ramiennego.

Mimo stosowania leków przeciwbolowych i prawidłowego dbadania o ranę pooperacyjną Pani Leokadia nadal odczuwała dolegliwości bólowe ramienia. Rana zaczęła ropieć a pod skórą pojawił się bolesny guz. Poszkodowana udała się na kontrolę do poradni prowadzącej, gdzie systematycznie oczyszczano ranę.  Mimo pomocy medycznej rana nadal bolała, nie goiła się prawidłowo a guz powiększał się z dnia na dzień. Poszkodowana stosowała leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Nic jednak nie pomagało. Na ranie pojawiła się bolesna narośl. Pani Leokadia niemal 2 lata borykała się z niezidentyfikowanym guzem, podejrzewając iż jest to zmiana nowotworowa. Wszelkie badania i konsultacje potwierdziły, iż może to być mięsak, wobec czego Pani Leokadia została skierowana na operacyjne usunięcie guza.

Dopiero w czasie zabiegu operacyjnego, podczas którego wykonano resekcję guza ujawniono, iż w ranie znajduje się ciało obce powodujące ból i zakażenie rany pooperacyjnej. Po usunięciu – jak się okazało- gazika, wykonano jego badanie histopatologiczne.

Poszkodowana dopiero po zabiegu odczuła ulgę w bólu a rana bez większych komplikacji dobrze się zagoiła.

Pani Leokadia zgłosiła roszczenia do ubezpieczyciela szpitala, w którym wykonano zabieg repozycji i stabilizacji złamania, a dzięki bogatej i pełnej dokumentacji medycznej mogła udowodnić zaniedbanie personelu medycznego podczas operacji. Za ból i cierpienie związane z konsekwencjami błędu oraz koszty leczenia uzyskała stosowne odszkodowanie.

Autor: Marta Sordon, Specjalista ds. szkód osobowych

Chcesz uzyskać bezpłatną poradę po błędzie medycznym? Napisz do nas lub zadzwoń.