Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Holandii

,
Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Holandii

Wypadek przy pracy w Holandii

Wypadek przy pracy w Holandii. Zdarzenie z 5 stycznia 2013. Poszkodowany pracował przy maszynie przycinającej kwiatki. Maszyna nie zawierała odpowiedniej osłony zabezpieczającej ostrza i poszkodowany stracił połowę palca wskazującego prawej ręki. Na miejsce wypadku przybyła karetka pogotowia. Poszkodowany zawieziony do szpitala. Połowa palca amputowana.  Jest praworęczny. Na miejscu zdarzenia pojawiła się inspekcja pracy. Co może zrobić poszkodowany? Czy może się ubiegać o odszkodowanie w Holandii? Kto wypłaci mu odszkodowanie? Czy leczenie musi zostać zakończone aby rozpocząć wszelkie procedury? Wypadek został zgłoszony do UWV, poszkodowany niezdolny do pracy otrzymuje świadczenie chorobowe w wysokości 91% standardowego wynagrodzenia. Zatrudniony przez agencję pośrednictwa pracy.

Prawo holenderskie, podobnie jak prawo innych krajów europejskich zobowiązuje pracodawców do stworzenia pracownikom bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Osoby poszkodowane w wypadku przy pracy w Holandii mają prawo ubiegać się o odszkodowanie. Dotyczy to wszystkich poszkodowanych, którzy ulegli wypadkowi nie z własnej winy. Jeżeli do powstania wypadku przyczyniły się zaniedbania pracodawcy lub nieprawidłowe działania innego pracownika.

Aby dochodzić odszkodowania Poszkodowany musi zabezpieczyć jak najwięcej dowodów na przykład zdjęcia uszkodzonej maszyny, wszelkich okoliczności oraz otoczenia miejsca wypadku. Pokrzywdzony powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonych i odnotować wypadek w Holandii, dokonać konsultacji obrażeń z lekarzem (w tym przypadku informacja z pogotowia ratunkowego, które było na miejscu zdarzenia oraz historia choroby, informacja o hospitalizacji ewentualnym wypisie ze szpitala). Poza tym Poszkodowany powinien zabezpieczyć dane świadków z miejsca wypadku. Na miejscu zdarzenia w opisanym przypadku była Inspekcja Pracy, która prowadziła dochodzenie, którego celem było ustalenie  przyczyn wypadku. Inspekcja zbadała, czy zdarzenie to było spowodowane naruszeniem obowiązujących przepisów. No podstawie przeprowadzonego dochodzenia Inspekcja stwierdziła winę pracodawcy. Po zamknięciu dochodzenia Inspekcja sporządziła sprawozdanie i  udostępniła je osobom zainteresowanym.

W miejscu pracy Poszkodowanego (Holandia)  nie zostały zapewnione wszystkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (maszyna przecinająca kwiatki, na której pracował Poszkodowany nie zawierała odpowiedniej osłony, która by zabezpieczała ostrza). Brak osłony był bezpośrednią przyczyną powstania zdarzenia, a wiec sprawcą wypadku można uznać pracodawcę.

Czy poszkodowany może dochodzić roszczeń  po wypadku w Holandii?

Poszkodowany w takiej sytuacji może skontaktować się z firmą zajmującą się odzyskiwaniem odszkodowań i ubiegać się o odszkodowanie, ponieważ winę za zdarzenie i odpowiedzialność ponosi pracodawca.

Kto i za co wypłaca odszkodowanie?

Odszkodowanie po ustanowieniu winy przełożonego wypłacane jest z ubezpieczenia OC pracodawcy. Poszkodowany pracownik ma prawo zarówno do zwrotu utraconych dochodów, jak również do wszelkich kosztów, które są jednoznacznie związane z zaistniałym zdarzeniem. Dodatkowo Poszkodowany może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z pobytem w szpitalu, kosztami poniesionymi na rehabilitację, dodatkowym leczeniem zaistniałego uszczerbku na zdrowiu i psychice. W wyżej opisanym przypadku Poszkodowany ze względu na doznane obrażenia nie będzie w stanie kontynuować zatrudnienia, dlatego też może dodatkowo ubiegać się o rekompensatę utraconych na przyszłość dochodów. Ze względu na doznane obrażenia i szok, których Poszkodowany doznał w wyniku zaistniałego zdarzenia może on ubiegać się o odszkodowanie w Holandii za doznany uszczerbek na zdrowiu oraz straty psychiczne.

Kiedy można rozpocząć starania o odszkodowanie?

Aby rozpocząć wszelkie procedury niezbędne jest orzeczenie o winie pracodawcy, ponieważ Poszkodowany uznany za winnego bądź współwinnego nie może ubiegać się o odszkodowanie. Ubiegający się o odszkodowanie nie musi kończyć leczenia, aby o takowe odszkodowanie się ubiegać. Może zgłosić szkodę w momencie jej wystąpienia. Jeśli Poszkodowany jest w trakcie leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji wówczas informacje o leczeniu powinny być na bieżąco dostarczane i analizowane.

Odszkodowanie z ubezpieczenia społecznego UWV

W opisanym wyżej przypadku zdarzenie zostało zgłoszone do UWV, Poszkodowany pobiera świadczenie chorobowe w wysokości 91% standardowego wynagrodzenia i jest zatrudniony za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy. W takim przypadku może ubiegać się od ubezpieczyciela pracodawcy o odszkodowanie za utratę korzyści, utratę dochodu w wysokości 9% miesięcznie od momentu pobierania świadczenia chorobowego.

Skonsultuj wypadek w Holandii i uzyskaj wysokie odszkodowanie,