Odszkodowanie we Włoszech

,
Odszkodowanie we Włoszech

Uległeś wypadkowi na terenie Włoch zgłoś się do nas. Pomożemy Ci w uzyskaniu odszkodowania.

Jakie jest okres przedawniania roszczeń?

Jeśli uległeś wypadkowi drogowemu na terenie Włoch nie z własnej winy masz 2 lata od dnia zdarzenia aby zgłosić szkodę do firmy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku. Jeśli w wyniku zdarzenia doznałeś ciężkich urazów lub którykolwiek z uczestników wypadku poniósł śmierć a postępowanie karne jest w toku okres przedawniania wydłuża się i zostaje ustalony indywidualnie w zależności od wielkości szkód.

W przypadku wypadków przy pracy okres przedawniania wynosi 10 lat i liczony jest od dnia zdarzenia.

Ile trwa proces dochodzenia odszkodowania?

Okres dochodzenia odszkodowania uzależniony jest od złożoności przypadku. Jeśli nie ma wątpliwości odnośnie winy proces dochodzenia odszkodowania może zakończyć się w przeciągu kilku miesięcy. Brak jest standardowych terminów zakończenia likwidacji szkody gdyż każda sprawa traktowana jest indywidualnie. Co więcej w większości przypadków sprawy kończą się przyznaniem świadczenia na etapie przedsądowym.

Na jakiej podstawie przyznawane jest odszkodowanie w związku z odniesionymi urazami?

W przypadku urazu fizycznego w większości przypadków firma ubezpieczeniowa przeprowadzająca likwidację szkody żąda aby osoba poszkodowana stawiła się na komisji lekarskiej celem oszacowania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Istnieje możliwość wystąpienia do firmy ubezpieczeniowej z wnioskiem o pokrycie kosztów przyjazdu na badanie.

Na jakie odszkodowanie można liczyć?

W przypadku urazu fizycznego trwały uszczerbek na zdrowiu oszacowywany jest indywidualnie w zależności od rozmiaru doznanych obrażeń.
W przypadku odszkodowania po śmierci bliskiej osoby na terenie Włoch obowiązuje tabela, która określa maksymalne sumy dla rodziny zmarłego:

  • rodzice, współmałżonek, dzieci: od 150.000€ – 300.000€ dla każdego
  • siostra i brat: od 21.711€ – 130.266 € dla każdego
  • babcia, dziadek w przypadku utraty wnuka: od 21.711€ – 130.266€ dla każdego.

Z jakich tytułów można uzyskać odszkodowanie po wypadku na terenie Włoch?

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku przy pracy lub wypadku drogowym na terenie Włoch możesz ubiegać się o następujące rodzaje roszczeń:

  • zadośćuczynienie
  • utracone dochody
  • zwrot kosztów leczenia, dojazdów do palcówek medycznych
  • zwrot kosztów opieki osób bliskichkoszty pochówku w przypadku śmierci osoby bliskiej

Odszkodowanie po wypadku przy pracy we Włoszech przysługuje zawsze! Skonsultuj swoją sprawę

W przypadku wypadku przy pracy na terenie Włoch świadczenie odszkodowawcze przysługuje zawsze (gdy osoba zatrudniona jest legalnie). Odszkodowanie wypłaca INAIL – ”Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro” (Narodowy Instytut z tytułu Wypadków przy Pracy).

Sprawdź swoje prawa po wypadku we Włoszech.