Odszkodowania za wypadki w Danii

Odszkodowania za wypadki w Danii

Poszkodowani w wypadkach drogowych, komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy w Danii mogą liczyć na należne odszkodowanie jeżeli doznali szkód nie z własnej winy. Campter Odszkodowania oferuje pomoc osobom poszkodowanym, które same doznały szkód w wypadku w Dani, jak i osobom uprawnionym do odszkodowań po śmierci osób bliskich po wypadku w Danii.

Wypadek przy pracy w Danii

Polacy wykonujący pracę w Danii narażeni są na zdarzenia wypadkowe oraz szkody. Jeżeli do wypadku doszło z winy osoby trzeciej – pracodawcy lub współpracownika, poszkodowany może liczyć na należne odszkodowania i zadośćuczynienia. Niezmiernie ważne jest wykazanie w takiej sytuacji winy, dlatego poszkodowany powinien zadbać o dowody wypadku takie jak:

 • karta wypadku;
 • protokół bhp po wypadku;
 • zeznania ub oświadczenia świadków zdarzenia;
 • dokumentację medyczną i koszty powstałe po wypadku.

O odszkodowanie mogą ubiegać się osoby, które doznały szkody na skutek:

 • winy innego pracownika lub pracodawcy;
 • nieprzestrzegania procedur bezpieczeństw pracy;
 • braku zabezpieczeń i mechanizmów bezpieczeństwa w urządzeniach i maszynach;
 • braku środków ochrony pracownika (okulary, obuwie, kask, rękawice).

Za co odszkodowanie po wypadku w Danii?

 • doznane szkody osobowe 0 fizyczne i psychiczne – zadośćuczynienie;
 • odszkodowanie za straty finansowe (niższe zarobki, utrata pracy);
 • odszkodowanie za koszty leczenia i rehabilitacji, dojazdów na leczenie, zakup leków i środków opatrunkowych opiekę;
 • zniszczone mienie, np. samochód, ubrania, okulary, laptop, telefon.

Jeżeli doznałeś szkody w Danii i chcesz skonsultować swój przypadek – zadzwoń do nas.