Odszkodowania we Francji

Odszkodowania we Francji

Odszkodowania w europejskiej wysokości po wypadku we Francji

Liczba wypadków we Francji stale rośnie wraz z liczbą przebywających w tym kraju Polaków. Klienci zgłaszający się do nas z problemami ulegają wypadkom drogowym – samochodowym lub komunikacyjnym (taxi, autobus) oraz wypadkom przy pracy. Ulegając wypadkowi poszkodowani doznają różnego rodzaju urazów – złamań, wstrząsów psychicznych, urazów skóry, urazów wewnętrznych wielonarządowych. Nasza pomoc koncentruje się na pomocy poszkodowanym w organizacji dokumentacji medycznej będącej podstawą do wyceny roszczeń odszkodowawczych. Roszczenia opracowane przez nasz Zespół Prawny osiągają wartość europejską i w pełni pokrywają doznane szkody nawet po pobraniu przez nas wynagrodzenia.

Jak pomagamy poszkodowanym?

Celem naszej pracy na rzecz poszkodowanych jest uzyskanie pełnego odszkodowania w pełni pokrywającego doznane szkody. Polega to m.in. na:

  • pomocy w organizacji dokumentacji szkodowej – leczenia oraz szkód materialnych
  • instruowaniu Klientów w zakresie dokumentacji
  • wycenie i opracowaniu roszczenia zgłaszanego stronie pozwanej (ubezpieczycielowi)
  • aktywnym uczestnictwie w procesie odszkodowawczym
  • opracowywaniu dowodów i wysuwaniu wniosków procesowych
  • organizacji opinii biegłych
  • wsparciu i doradztwie po wypadku.

Wypadki we Francji. Prawa po wypadku – jak się przygotować?

Wyjeżdżając za granicę zawsze powinniśmy liczyć się z ewentualnością wypadku. Przed każdym wyjazdem do innego kraju należy zapoznać się z obowiązującymi w nim przepisami prawa. W razie wypadku będziemy wiedzieć jak postępować – czego się wystrzegać i na co zwrócić uwagę.
Jeżeli miejscem wyjazdu, podróży czy pracy jest Francja należy się przygotować bardzo starannie. Procedury w tym kraju należą do niezwykle skomplikowanych i trudnych. Poszkodowany nie znający dobrze przepisów francuskiego prawa może napotkać wiele trudności podczas procesu odszkodowawczego.

Komu należy się odszkodowanie we Francji?

Odszkodowanie po wypadku należy się każdej osobie, która na terenie Francji została poszkodowania w wypadku. Prawo francuskie nie odbiega w tym zakresie od uregulowań ogólnoeuropejskich. Aby dokładnie poznać swoje prawa – skontaktuj się z nami. Wspólnie wycenimy wysokość roszczeń oraz zastosujemy podstawy prawne adekwatne do sytuacji.

Po wypadku drogowym we Francji

Po kolizji drogowej policja nie przyjeżdża na miejsce zdarzenia. Nie ma więc mowy o spisaniu protokołu, dlatego też wszystkie potrzebne dane należy odnotować samodzielnie przy współpracy z uczestnikami wypadku. Jeżeli doszło do obrażeń fizycznych – policja oraz pogotowie jest zobligowane do oględzin miejsca zdarzenia. Wówczas warto zapytań policjanta o notatkę ze zdarzenia, a jeżeli otrzymanie nie jest możliwe – spisanie danych komendy, która interweniowała na miejscu wypadku. Wówczas nasz adwokat zorganizuje dokumenty w imieniu poszkodowanego.

Koszty dochodzenia odszkodowania we Francji

Sprawy wypadków we Francji prowadzimy bezpłatnie do momentu wypłaty odszkodowania. Nasze wynagrodzenie stanowią koszty prawne pozyskane od strony przeciwnej (w przypadku sprawy sądowej) oraz prowizja pobrana od sukcesu w sprawie. Wysokość prowizji określana jest umownie. Warunki poznasz dzwoniąc do nas lub wysyłając formularz kontaktowy.

Francuski adwokat gwarancją profesjonalizmu

Bez pomocy francuskiego adwokata nie będzie możliwe skuteczne dochodzenie roszczeń na podstawie prawa francuskiego. W ramach współpracy gwarantujemy Klientom, iż sprawę poprowadzi doświadczony adwokat.

Jakie sprawy prowadzimy?

Prowadzimy sprawy wypadków przy pracy oraz wypadków drogowych, gdzie poszkodowani doznali szkód nie z własnej winy. Najczęstsze przypadki jakie prowadzimy to: wypadki na liniach montażowych, upadki z wysokości w pracy w budownictwie, urazy rąk i głowy po wypadkach w przemyśle. Najczęściej pozywane są firmy zatrudniające Polaków oraz agencję pośrednictwa pracy (polskie oraz francuskie).
Wśród przyczyn wypadków dominuje nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w pracy.
Sprawy z wypadków drogowych, które prowadzimy dotyczą najczęściej kolizji miejskich, wypadków komunikacji zbiorowej i nieprawidłowych manewrów na drodze.

Termin przedawnień po wypadkach we Francji?

Termin przedawnienia roszczeń z czynu niedozwolonego wynosi 10 lat od momentu tzw. konsolidacji, czyli stwierdzenia że stan ofiary nie ulegnie już poprawie.

Skonsultuj wypadek we Francji.