Odszkodowania w Niemczech

Odszkodowania w Niemczech

Osoby, które doznały szkód materialnych lub fizycznych na skutek wypadku drogowego mogą liczyć na naszą pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Sprawy naszych Klientów prowadzone są przez niemieckiego adwokata, który profesjonalnie oceni roszczenie.

O jakie roszczenia można się ubiegać po wypadku w Niemczech?

Roszczenia przysługujące poszkodowanemu po wypadku drogowym zależne są od rozmiaru doznanych szkód i ich rodzaju. Zgodnie z prawem niemieckim poszkodowany ma prawo do zwrotu wszystkich kosztów i strat spowodowanych wypadkiem.

Odszkodowanie za zniszczony samochód

Podstawowym roszczeniem jakie przysługuje po wypadku jest zwrot kosztów naprawy pojazdu (a w przypadku szkody całkowitej – różnicy pomiędzy rynkową wartością pojazdu przed wypadkiem a wartością wraku), zwrot kosztów poniesionych na zabezpieczenie pojazdu (koszty parkingowania, koszty holowania) oraz zwrot kosztów wykonania niezależnej ekspertyzy rzeczoznawcy.

Odszkodowanie za obrażenia fizyczne

Jeżeli w wypadku doznałeś obrażeń fizycznych możesz liczyć na zadośćuczynienie. Jeżeli jesteś zainteresowany bezpłatną analizą roszczenia, skontaktuj się z nami.