Odszkodowania w Belgii

Pomoc po wypadku w Belgii

Wypadki w Belgii z udziałem Polaków mają miejsce każdego dnia – w pracy, w autobusie, potknięcia, pobicia. Nasi Klienci zwracają się do nas o pomoc w różnego rodzaju sytuacjach. Często padają ofiarą nadużyć ze strony pracodawców czy nieznajomości procedur i prawa kraju miejsca wypadku.
Naszym zadaniem jest uświadamianie poszkodowanych w wypadkach w Belgii o przysługujących im prawach i skuteczne reprezentowanie w stosunku do ubezpieczycieli i pracodawców.
Dzięki prowadzeniu spraw wypadków w Belgii przez profesjonalistów – adwokatów belgijskich – możliwe jest uzyskanie odszkodowań pokrywających w pełni doznane szkody.

Koszty prowadzenia sprawy wypadku w Belgii

W ramach oferowanych usług Klient nie płaci za nasze czynności do momentu uzyskania odszkodowania. Po uzyskaniu odszkodowania pobierana jest prowizja w wysokości zgodnej z umową.
W przypadku skierowania roszczeń do sądu Klient ponosi koszty sądowe określone wg. taryfy ustawowej (w zależności od sposobu wszczęcia procesu: 52 EUR koszt wpisu na wokandę lub ok. 250-300 EUR celem wystosowania pozwu). Campter Odszkodowania może w uzsadanionych przypadkach (np. w ciężkiej sytuacji finansowej poszkodowanego) pokryć koszty sądowe i ryzyko związane z przegraniem sprawy (koszty prawnika strony przeciwnej).

Jak długo trwa procedura uzyskania odszkodowania w Belgii?

Odzyskanie odszkodowania na etapie przedsądowym trwa z reguły od 1 miesiąca do ok. 1 roku, w zależności od rodzaju poniesionej szkody. Jeśli poszkodowany poniósł dotkliwe obrażenia ciała, z reguły wypłacana jest zaliczka do momentu ustabilizowania się stanu zdrowia poszkodowanego. Po stabilizacji (tzw. konsolidacja stanu zdrowia) określana jest ostateczna kwota odszkodowania.
Uzyskanie odszkodowania na etapie sądowym z reguły trwa od roku do 2, 3 lat, w zależności od stopnia zawiłości sporu. W sprawach, w których prowadzone jest długotrwałe postępowanie wyjaśniające przez prokuraturę, roszczenia cywilne z reguły nie są wypłacane do momentu ustalenia przez prokuraturę kręgu oskarżonych. Nie oznacza to jednak braku możliwości rozpoczęcia negocjacji z ubezpieczycielem co do wysokości odszkodowania. Poszkodowany powinien również uzyskać instrukcje od firmy co do dokumentacji niezbędnej do udowodnienia roszczeń aby uniknąć trudności na przyszłość.

Kto ma prawo do odszkodowania?

O odszkodowanie mogą ubiegać się wszyscy poszkodowani, którzy doznali szkody nie z własnej winy:

 • Poszkodowani kierowcy – kierowca pojazdu uznanego za poszkodowany w wypadku
 • Pasażerowie pojazdów – samochodów i motocykli
 • Motocykliści
 • Rowerzyści i piesi potrąceni przez pojazdy
 • Pasażerowie środków komunikacji zbiorowej i miejskiej (autobusy, autokary, taxi)
 • Poszkodowani w wypadkach w pracy

Jak pomagamy poszkodowanym?

Polacy, którzy ulegli wypadkom drogowym w Belgii często zarzucają przysługujące im prawo ubiegania się o odszkodowanie z uwagi na nieznajomość języka, obyczajów czy prawa belgijskiego. Po wypadku wyjeżdżają z Belgii i nie podejmują prób walki o należne odszkodowanie. Nawet, jeżeli poszkodowany powróci do kraju ma nadal możliwość uzyskania odszkodowań. Dzięki zastosowaniu sprzyjających poszkodowanym w Belgii uregulowań prawnych mamy możliwość odzyskania części kosztów prawnych od strony odpowiedzialnej za likwidację szkody.

Belgijski adwokat – gwarancja profesjonalnej oceny roszczeń

Jeżeli poszkodowany doznał szkód w wypadku w Belgii niezasadne jest prowadzenie sprawy o odszkodowanie przez polskiego adwokata lub kancelarię, jeżeli nie posiada ona doświadczenia i znajomości procedur i prawa belgijskiego. Prawo na podstawie którego będzie precyzowane roszczenie to prawo belgijskie. Również odszkodowanie wyliczone na tej podstawie będzie wyższe niż odszkodowanie wypłacone w Polsce.

Od kogo można uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowania odnosi się do relacji między sprawcą a ofiarą. W stosunkach cywilnych ofiara powinna zgłosić sprawę do sądu cywilnego. Odpowiedzialność karna dotyczy relacji między sprawcą a państwem. Jeśli sprawca szkody ścigany jest z urzędu, poszkodowany ma prawo do zgłoszenia jego roszczeń odszkodowawczych do sądu karnego w ramach oskarżenia posiłkowego (tzw. Burgerlijke partijestelling) w toku postępowania dochodzeniowego, w trakcie procesu lub po zakończeniu postępowania karnego do pięciu lat od daty zaistnienia szkody lub chwili, w której poszkodowany dowiedział się o istnieniu szkody. Poszkodowany przez innego kierowcę może skierować się do ubezpieczyciela winowajcy.

Odszkodowanie z Funduszu Gwarancyjnego

Jeżeli sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został odnaleziony masz prawo do odszkodowania z Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Instytucja ta realizuje również świadczenia na rzecz osób poszkodowanych przez nieubezpieczonych kierowców i wypłaca odszkodowanie, jeśli sprawca jest niewypłacalny.
Przedawnienie

Przedawnienie roszczeń w Belgii

Roszczenie o zapłatę odszkodowania przedawnia się z upływem pięciu lat od daty wystąpienia szkody lub momentu, w którym sprawdza dowiedział się o istnieniu szkody. W orzecznictwie istnieją również różne interpretacje dotyczące terminu przedawnienia.

Wypadek w Belgii? Skonsultuj!

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.