Motor Insurers Bureau - Fundusz Gwarancyjny w Irlandii

,
Motor Insurers Bureau - Fundusz Gwarancyjny w Irlandii

Czy doznałeś szkody w wypadku z nieubezpieczonym lub niezidentyfikowanym kierowcą?

Irlandzkie Biuro Ubezpieczycieli Pojazdów (Motor Insurers Bureau of Ireland) zapewnia rozpatrywanie wszelkich roszczeń osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z winy kierowców nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych, prowadzącą do otrzymania odszkodowania za urazy osobowe i szkody materialne.

Problemem jest spełnienie szeregu wymagań poprzedzających przypisanie odpowiedzialności. Jeżeli warunki nie zostaną spełnione, wówczas zgłaszający roszczenie może nie uzyskać odszkodowania.

Jednym z najważniejszych warunków jest uczestnictwo w przesłuchaniu prowadzonym przez przedstawiciela MIBI, które następuje po złożeniu aplikacji do Injuries Board. Wnoszący roszczenie ma prawo, aby jego prawnik uczestniczył w takim przesłuchaniu.
Wymóg ten istniał już wcześniej w formie ogólnikowej, jednak obecnie szczególnie podkreślona jest konieczność dyspozycyjnosci poszkodowanego w ciągu 30 dni od złożenia aplikacji do Injuries Board. Zostało to wprowadzone, aby umożliwić MIBI podjęcie decyzji w sprawie w ciągu przepisowych 90 dni, jak jest przewidziane w Ustawie PIAB z 2003 roku.

Byłem kierowcą/pasażerem nieubezpieczonego pojazdu. Czy dostanę odszkodowanie z MIBI?

Wedle wcześniejszych regulacji nie można było wnieść skutecznie roszczenia, kiedy wnoszący o odszkodowanie był kierowcą lub pasażerem w nieubezpieczonym samochodzie, nawet, jeśli kierowca pojazdu nie był uznany odpowiedzialnym za wypadek, tzn. jeśli jeden nieubezpieczony pojazd wnosił przeciwko drugiemu, jako winowajcy. Nieposiadanie ubezpieczenia samochodu nieponoszącego winy za wypadek było przyczyną bezprzedmiotowości roszczenia.

Wcześniejsze przepisy były sprzeczne z dyrektywą europejską, na której opierano sprawy tego typu. Obecnie całkowicie pominięte są przepisy, które wcześniej uniemożliwiały dochodzenie odszkodowania w opisanej wcześniej sytuacji.

Uszkodzenie mienia w wypadku

Przed 2009 rokiem, MIBI nie wypłacało za zniszczenie mienia spowodowane przez niezidentyfikowany pojazd w żadnych okolicznościach.
Wedle porozumienia z 2009, odpowiedzialność MIBI za zniszczenie mienia nie może przekraczać wartości tego zniszczenia, chyba, że zostało wypłacone odszkodowanie za urazy osobiste, które wymagały pobytu w szpitalu, co najmniej 5 dni i wypłacono już kwotę przekraczającą €500.