Kiedy można uzyskać dopłatę do odszkodowania za uszkodzony pojazd a kiedy nie?

,
Kiedy można uzyskać dopłatę do odszkodowania za uszkodzony pojazd a kiedy nie?

Tematyka dodatkowych odszkodowań za uszkodzony samochód staje się z dnia na dzień coraz bardziej powszechna. Jeszcze kilka lat temu po szkodzie z OC sprawcy poszkodowani nie wiedzieli co im się należy i większość z nich przyjmowała odszkodowanie bez mrugnięcia okiem. Jednakże coraz częściej zaczęło się mówić o zaniżonych odszkodowaniach i świadomość ludzi znacznie wzrosła. Nie godzimy się już na minimalne odszkodowania, tylko staramy się uzyskać kwotę pozwalającą na przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody. Warto jednak wiedzieć, w jakich sytuacjach możemy uzyskać dopłatę do odszkodowania, a kiedy jest to utrudnione lub nawet niemożliwe.

Rozliczenie bezgotówkowe szkody na pojeździe

Przy szkodzie częściowej poszkodowany ma możliwość naprawy samochodu w warsztacie mechanicznym, gdzie koszt faktury za usługę  pokryje ubezpieczyciel. Jest to sposób na przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, bez ponoszenia dodatkowego nakładu czasu na długotrwałą likwidację szkody i walkę o wyższe odszkodowanie. Jednakże w tym wypadku nie możemy się starać o dopłatę i sprzedać wierzytelności kancelarii odszkodowawczej, ponieważ ubezpieczyciel zrekompensował szkodę.

Zawarta ugoda na odszkodowanie z OC za samochód

Podczas likwidacji szkody poszkodowany często otrzymuje propozycję ugodowego zakończenia sprawy. Niestety dość często są to niekorzystne oferty, niepozwalające na przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody. Pamiętajmy, że podpisana ugoda czy porozumienie zawarte telefonicznie wiąże się ze zrzeczeniem się wszelkich dalszych roszczeń. Nie mamy więc możliwości uzyskania dopłaty, jeśli później okaże się, że kwota nie wystarczyła nam na naprawę pojazdu. Są jednak sytuacje, gdy zaproponowana przez ubezpieczyciela kwota może być satysfakcjonująca. Powinniśmy jednak przed jej zawarciem skonsultować sprawę ze znajomym mechanikiem, rzeczoznawcą samochodowym czy kancelarią odszkodowawczą i sprawdzić, czy zaproponowana kwota nie jest zbyt niska i czy wystarczy nam na naprawę uszkodzonego samochodu.

Sprzedaż samochodu po szkodzie z OC sprawcy

Przy chęci sprzedaży samochodu po kolizji warto wiedzieć, że wierzytelność w stosunku do ubezpieczyciela związana z zaniżonym odszkodowaniem dalej zostaje w naszym posiadaniu, nawet jeśli samochód nie będzie już naszą własnością. Liczy się stan faktyczny na dzień szkody. Nawet jeśli sprzedamy pojazd jako uszkodzony, to my ponosimy stratę finansową związaną ze szkodą, poprzez konieczność znacznego obniżenia jego ceny. Samochód jest naszą własnością i możemy po szkodzie dowolnie nim dysponować. Możemy go naprawić na częściach oryginalnych lub zamiennych, możemy go sprzedać naprawionego lub uszkodzonego, albo w ogóle nie naprawiać. Jednak chcąc uzyskać dodatkowe pieniądze od kancelarii odszkodowawczej za sprzedaż wierzytelności, powinniśmy na wstępnie poinformować konsultanta, jaki jest stan pojazdu po szkodzie, ponieważ może to mieć wpływ na określenie dodatkowego roszczenia oraz na ustalenie drogi działania w dalszym postępowaniu sądowym.

Zaniżony kosztorys i wycena wartości

Zarówno w przypadku szkody częściowej jak i całkowitej mamy często do czynienia z zaniżonym odszkodowaniem. W każdym przypadku uszkodzenia pojazdu z OC sprawcy warto skonsultować sprawę kosztów naprawy lub wartości samochodu z rzeczoznawcą samochodowym lub kancelarią odszkodowawczą, aby mieć pewność czy uzyskane odszkodowanie jest odpowiednie.

Jeżeli nie jesteś pewien czy masz prawo do dopłaty odszkodowania – skonsultuj z nami bezpłatnie.

Autor: Izabela Kicińska, Specjalista ds. szkód na pojazdach