Jak zgłosić szkodę za wypadek drogowy?

Od lat liczba wypadków w Polsce nie spada poniżej 31 000 rocznie. Jednakże roku 2017 widać było progres i porównując go z rokiem 2016 widać, że liczba wypadków spadła o 2,8%, rannych o 3,4%, a ofiar śmiertelnych było mniej o 7,1%. Jednakże nadal polskie drogi uważane za jedne z najniebezpieczniejszych w Unii Europejskiej.

Co zrobić po wypadku drogowym?

Mimo, że liczba wypadków na drogach maleje, warto wiedzieć jak zachować się w sytuacji gdy ma się do czynienia z kolizją (zdarzenie bez poszkodowanych) lub wypadkiem (zdarzenie z poszkodowanymi).
Nie każde zdarzenie drogowe musi zakończyć się wezwaniem policji. Jeżeli wiadomo, kto był winny i kto ponosi odpowiedzialność za zdarzenie (w którym nie doszło do obrażeń ciała poszkodowanych), możliwe jest rozwiązanie sytuacji poprzez złożenie przez sprawcę wypadku oświadczenia o wypadku, ze wskazaniem okoliczności zdarzenia oraz szkodach, danych sprawcy i poszkodowanego (w tym imię nazwisko, nr rejestracyjny, dane polisy OC). Jeżeli zachodzi obawa, że poszkodowany czy sprawca zdarzenia był pod wpływem alkoholu, należy wezwać policję.
W przypadku stłuczki należy jak najszybciej usunąć samochody z drogi, pozbierać szkło lub inne części auta, które są zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego. Natomiast jeżeli ma się do czynienia z wypadkiem drogowym, czyli są poszkodowani, wówczas pojazdy (samochód, motocykl, rower) i ich części, pozostawia się tam gdzie znalazły się po zdarzeniu i należy poczekać na przyjazd policji.

Udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku

Najważniejsze aby w pierwszej kolejności sprawdzić stan osób poszkodowanych, udzielić im pierwszej pomocy i zabezpieczyć miejsce zdarzenia (wyłączyć silnik, wyjąć kluczyki, włączyć światła światła awaryjne, wezwać policję nr 112, postawić trójkąt na drodze zwykłej 60 metrów od zdarzenia, na autostradzie i drodze ekspresowej 100-150 m).
Należy pamiętać, że świadkowie wypadku drogowego (kierowcy i pasażerowie przejeżdżających obok samochodów), mają obowiązek udzielenia pomocy ofiarom. Kara za nieudzielenie pomocy może wynieść nawet 3 lata pozbawienia wolności. Jeżeli nikt nie wyraża zainteresowania zdarzeniem, warto prosić o pomoc osoby znajdujące się w pobliżu. Współpraca gdy jeden uczestnik ruchu dzwoni po odpowiednie służby (pomoc medyczna, straż, policja), inny wystawia trójkąt itd. pozwala na szybsze zajęcie się poszkodowanymi (zarówno rannymi jak i nieprzytomnymi).

Gdzie zgłosić szkodę na pojeździe?

Różnica między OC i AC jest taka, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, natomiast ubezpieczenie komunikacyjne Autocasco (AC) ma charakter dobrowolny. W praktyce oznacza to, że brak OC wiąże się z karą finansową dla nieubezpieczonego kierowcy oraz roszczeniami regresowymi z UFG na przyszłość.
Poszkodowany szkodę na pojeździe zgłasza do firmy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia. W przypadku gdy posiada własne ubezpieczenie OC samochodu z bezpośrednią likwidację szkód, zgłasza szkodę do swojego ubezpieczyciela i to on zajmie się wypłatą odszkodowania w ramach BLS (bezpośrednia likwidacja szkód).
Wielu poszkodowanych zastanawia się kiedy zgłosić szkodę. W teorii czas na zgłoszenie szkody na pojeździ wynosi 3 lata od momentu zdarzenia. Natomiast prawda jest taka, że należy to zrobić jak najszybciej, aby np. poprzez nieodpowiednie zabezpieczenie pojazdu przed czynnikami atmosferycznymi aby nie zwiększać szkody.

Telefoniczne zgłoszenie szkody z OC

Jeżeli chodzi o formę zgłoszenia szkody, to praktycznie wszyscy ubezpieczyciele pozwalają na zgłoszenie szkody na pojeździe telefonicznego lub on-line.
Z autocasco szkodę najlepiej zgłosić niezwłocznie. Większość towarzystw określa w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) termin w jakim należy to zrobić, prowadzając zwrot „niezwłocznie, nie później niż…”. Termin mieści się w najczęściej przedziale od 24 godzin (np. Link4) do 7 dni roboczych (np. Generali czy Uniqa). Szkodę oczywiście zgłasza się przez telefon lub internet na stronie www ubezpieczyciela.

Odszkodowania i zadośćuczynienia po wypadku

Wielu poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych myli odszkodowanie z zadośćuczynieniem. Z prawnego punktu widzenia są to zupełnie inne formy naprawienia szkody. Odszkodowanie to (pieniężna) równowartość szkody majątkowej (np. uszkodzony pojazd, zniszczone rzeczy osobiste, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji a także utracony dochód). Zadośćuczynienie to forma rekompensaty pieniężnej z tytułu szkody niemajątkowej (za poniesione krzywdy fizyczne i psychiczne) i ma charakter całkowicie uznaniowy. W oby przypadkach okres przedawnienia to 3 lata z tym, że w przypadku przestępstwa termin przedawnienia szkód osobowych wynosi aż 20 lat.

Ile trwa likwidacja szkody?

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych każda szkoda powinna być zlikwidowana nie później niż w ciągu 30 dni do daty jej zgłoszenia. Jeżeli jest to niemożliwe ubezpieczyciel informuje o tym poszkodowanego lub jego pełnomocnika, a decyzja zapada do 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności zdarzenia czy dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu. Na podstawie wydanej decyzji towarzystwo informuje odpowiednim pismem poszkodowanego o decyzji. W momencie uznania odpowiedzialności TU dokonuje wypłaty na wskazany rachunek bankowy lub dokonuje przekazu pocztowego.W przypadku odmowy przyjęcia odpowiedzialności oczywiście decyzja zostanie również przesłana listem oraz na adres mailowy o ile poszkodowany poda go podczas rejestracji szkody.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Od stanowiska ubezpieczyciela (o zaniżonej wypłacie, jak i decyzji odmownej) przysługuje możliwość złożenia odwołania/reklamacji. 11-go października 2015 r. wprowadzono nowe zasady składnia reklamacji. Reklamacje (potocznie odwołanie od decyzji ubezpieczyciela) można złożyć pisemnie jak również ustnie lub elektronicznie (e-mail) o ile ubezpieczyciel wskazał taką możliwość w decyzji. Towarzystwo ustosunkowuje się (pisemnie) do reklamacji w terminie do 30 dni od jej otrzymania.

Pozew o odszkodowanie. Proces sądowy i wyrok

Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela przysługuje mu prawo do dochodzenia swoich roszczeń na etapie sądowym. Długość postępowania sądowego jest różna. Zależy od lokalizacji, obłożenia sądu jak również charakteru sprawy. Średnio postępowanie sądowe w przypadku szkody na pojeździe trwa 6-12 miesięcy, w przypadku szkód na osobie 12-36 miesięcy. W trakcie jego trwania odbywa się od 3 do 5 rozpraw.
Proces sądowy wiąże się również z kosztami takimi jak:
– opłata od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (tzw. WPS),
– zaliczka na poczet opinii biegłych sądowych,
– opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł) o ile poszkodowany takowego posiada.

W przypadku oddalenia powództwa powód powinien liczyć się z kosztem pełnomocnika strony przeciwnej (określony zgodnie z wartością przedmiotu sporu według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości). Postępowanie sądowe kończy wydanie orzeczenia sądu. Jeżeli któraś ze stron (powodowa lub pozwana) uważa wyrok za niewłaściwy ma prawo do wniesienie apelacji w terminie ustawowym.

Nie wiesz jak zgłosić szkodę po wypadku drogowym? Napisz do nas.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.