Ile odszkodowania na jeden procent (1%) z ZUS?

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową co roku ulegają zmianie ze względu na zmianę wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Procent jednorazowego odszkodowania z ZUS to 20% przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna jednorazowego odszkodowania z ZUS

Temat jednorazowego odszkodowania z ZUS jest złożony i podstawy prawnej roszczeń należy szukać w:

 • Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach;
 • Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania;
 • Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. jaki jest Kodeks pracy.

Wysokość odszkodowania z ZUS za wypadek przy pracy

Od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

 • 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
 • 14 950 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • 14 950 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
 • 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • 38 444 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
 • 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 14 950 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 38 444 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Kiedy odszkodowanie z ZUS?

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS pojawia się po wypadku przy pracy i przysługuje pracownikowi z tytułu uszczerbku (stałego lub długotrwałego) na zdrowiu oraz rodzinie pracownika z tytułu jego śmierci w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Tryb postępowania w przyznawaniu jednorazowego odszkodowania ZUS

 • Złożenie wniosku o jednorazowe odszkodowanie, druku OL 9 (N9) oraz pozostałych dokumentów przez poszkodowanego lub uprawnionego;
 • W ciągu 7 dni od złożenia wniosku ZUS wyznacza termin badania przez lekarza.;
 • Badanie przez lekarza lub komisję lekarską (bezpośrednie badanie ubezpieczonego oraz analiza posiadanej dokumentacji medycznej) i wydanie orzeczenia, w którym ustala się stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu (według ustalonej oceny procentowej) oraz sam związek uszczerbku z wypadkiem przy pracy lub powstałą chorobą zawodową.
 • Wydanie orzeczenia przez ZUS;
 • Wydanie decyzji (14 dni od daty otrzymania orzeczenia)
 • Wypłacenie odszkodowania od razu po wydaniu decyzji na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Autor: Katarzyna Neczaj, Dyrektor ds. sieci sprzedaży

Chcesz skonsultować uszczerbek po wypadku przy pracy? Skonsultuj z nami.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.