Dokumenty jakie należy złożyć do OFE razem z wnioskiem o wypłatę środków

Chcąc złożyć wniosek do OFE/ZUS o wypłatę środków najpierw trzeba wiedzieć do w jakim towarzystwie zmarły miał założony rachunek. Trzeba pamiętać, że TU, zgodnie z ustawą nie ma obowiązku i nie informuje nikogo o tym, że jakieś środki są u nich zachowane. Trzeba się o nie upomnieć i tym samym powiadomić OFE o śmierci osoby bliskiej, gdyż brak wpływu składek nie jest dowodem na to, że członek OFE nie żyje. Może po prostu nie pracować i tym samym nie opłacać składek.

Aby sprawdzić czy i w jakim towarzystwie zmarły posiadał rachunek, należy złożyć zapytanie do ZUS. Do pisma najczęściej jest konieczne załączenie oryginału aktu zgonu, albo jego kopia poświadczona przez notariusza, numer pesel zmarłego oraz informacja o stopniu pokrewieństwa.

Kiedy już uzyskamy informację, że zmarły należał do konkretnego OFE, wtedy konieczne jest złożenie tam wniosku o wypłatę środków. Wzory wniosków są dostępne na stronach internetowych konkretnego towarzystwa lub bezpośrednio w placówce.

To jakie dokumenty będą konieczne do złożenia wraz z wnioskiem zależy od tego kto ma dziedziczyć. Inne dokumenty (obok podstawowych typu akt zgonu, dowód tożsamości) musi dostarczyć małżonek, inne dzieci a jeszcze inne osoby uposażone. W przypadku małżonka konieczne jest przedstawienie odpisu aktu małżeństwa (wersja skrócona) oraz oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych. Aby dziedziczyć środki musi zostać wykazana wspólnota majątkowa. W przypadku, kiedy między małżonkami została spisana intercyza, dziedziczenie środków jest niemożliwe.

Należy pamiętać, że prawo do środków zgromadzonych na rachunku OFE oraz subkoncie ZUS ma również były małżonek zmarłego. Należą mu się one tylko za czas trwania małżeństwa, dlatego w tym przypadku koniecznym dokumentem będzie wyrok rozwodowy. Osoba uposażona ma w zasadzie najmniej dokumentacji do złożenia: głównie są to wniosek, odpis aktu zgonu oraz dokument poświadczający tożsamość (dowód osobisty). Względnie TU może chcieć wglądu w akt małżeństwa (w przypadku małżonka). W przypadku dzieci konieczne jest przedstawienie skróconej wersji aktu urodzenia.

Zarówno TU jak i ZUS jako załączników wymaga:

 • odpisu skróconego aktu zgonu,
 • potwierdzona za zgodność kopia dowodu tożsamości osoby ubiegającej się o wypłatę,
 • prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia – oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (dotyczy spadkobierców!),

Inne konieczne dokumenty:

 • akt małżeństwa (w przypadku małżonka)
 • akty urodzenia
 • odpis wyroku o separacji jeżeli była, itd.

ZUS akceptuje tylko oryginały dokumentów oraz kopie poświadczone przez notariusza

W przypadku TU wystarczą kopie poświadczone, np. przez urząd miasta lub gminę.

Między spadkobiercami TU najczęściej żąda jeszcze umowy o dział spadku (może ją sporządzić adwokat prowadzący sprawę) a spadkobiercy (lub ich przedstawiciele ustawowi w przypadku małoletnich) – muszą tę umowę podpisać. Najlepiej sporządzić je w dwóch egzemplarzach aby każdy ze spadkobierców miał swój.

Każda osoba starająca się o wypłatę środków musi złożyć komplet koniecznej dokumentacji razem z wnioskiem o wypłatę środków. Dokumenty mogą zostać dostarczone bezpośrednio do TU albo wysłane pocztą tradycyjną bądź elektroniczną. Wysyłka mailowa może przyspieszyć realizację wniosku.

Autor: Izabela Stryjewska, Specjalista ds. szkód osobowych

Skonsultuj bezpłatnie sprawę odzyskiwania środków z OFE.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.