Czy warto wynająć profesjonalnego pełnomocnika w sprawie odszkodowawczej

Samodzielne dochodzenie odszkodowania nie jest łatwe, jeśli nie mamy wiedzy i doświadczenia, którym dysponuje podmiot zajmujący się tym zawodowo. Poszkodowany w wypadku nie wie, jakie przysługują mu prawa, czego może się domagać od Towarzystwa Ubezpieczeń i czy przyznane mu odszkodowanie jest adekwatne do doznanej krzywdy. Dlatego warto zwrócić się do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej lub radcy prawnego, który oceni sprawę i będzie dochodził należnego nam odszkodowania.

Dochodzenie odszkodowania przez kancelarię odszkodowawczą, prawną lub bezpośrednio przez adwokata czy radcę prawnego ma szereg zalet i jest znacznie skuteczniejsze, niż walka w pojedynkę z Towarzystwem Ubezpieczeń.

W zależności od sprawy i naszych możliwości finansowych (prawnik czy radca prawny wymaga opłaty za poradę lub reprezentację) należy rozważyć, czy nie podjąć współsprawcy z kancelarią odszkodowawczą, która uzależnia swoje wynagrodzenie od efektów pracy. Zawsze warto zwrócić się o poradę lub z zapytaniem o możliwości w sprawie i zasadność roszczeń.

Zgromadzenie dokumentacji i zgłoszenie roszczeń

Zanim zgłosimy roszczenia możemy uzyskać poradę, pomoc lub doradztwo w sprawie przysługujących nam praw do odszkodowania. Jeśli zdecydujemy się na profesjonalną obsługę prawno-sądową  nasz pełnomocnik przeanalizuje sprawę i oceni potencjał odszkodowawczy.

Z naszą pomocą zgromadzi także dokumentację i dowody potwierdzające zasadność naszych roszczeń oraz zgłosi roszczenia do właściwego podmiotu.

Pełnomocnik uzyska:

 • dokumentację z postępowania policyjnego lub karnego (notatka policyjna, wyrok, akta z prokuratury, opinie biegłych)
 • dokumentację medyczną z procesu leczenia, karty wyjazdowe karetki pogotowia, pełną historię pobytu w szpitalu, wyniki badań i konsultacji lekarskich
 • kosztorysy i opinie rzeczoznawców lub specjalistów
 • opinię medyczną lub orzeczenie dotyczące wysokości doznanego uszczerbku na zdrowiu
 • dane sprawcy lub podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie
 • zdjęcia lub nagrania z monitoringu
 • oświadczenia lub zeznania świadków zdarzenia
 • opinię prawną dot. roszczeń

Zgłaszając szkodę oceni wysokość roszczeń oraz wskaże podstawę prawną roszczeń. Sprecyzowane roszczenia zostaną właściwie udokumentowane i udowodnione.

Pełnomocnik zgłosi roszczenia dotyczące zadośćuczynienia (za ból, cierpienie i obrażenia ciała), odszkodowania (koszty związane z leczeniem, dojazdami, rehabilitacją, opieką osób trzecich) szkody finansowe – utracone dochody i utracone korzyści oraz roszczenia rentowe (renty wyrównawcze lub na zwiększone potrzeby).

W przypadku roszczeń związanych ze śmiercią osoby bliskiej zgłosi zarówno wniosek o zadośćuczynienie, jak i stosowne odszkodowanie (pogorszenie sytuacji życiowej i materialnej), wniosek o refundację kosztów pochówku, pomnika, stypy lub transportu osoby zmarłej. Uwzględni również renty dla małoletnich dzieci lub osób pozostających na utrzymaniu zmarłego.

Przeprowadzenie procesu likwidacyjnego 

Profesjonalista nie tylko zgłosi szkodę, ale również sprawnie i rzetelnie przeprowadzi proces likwidacji szkody. Będzie się komunikował z Towarzystwem Ubezpieczeń, bezpośrednio z likwidatorem szkody w sposób konkretny i rzeczowy. Dopilnuje terminowego wydania decyzji i uzupełni wymagane do tego dokumenty. Pozyska także pełną dokumentację będącą podstawą wydania decyzji przez Towarzystwo Ubezpieczeń i podda ją analizie medyczno-prawnej.

Niestety sama osoba Poszkodowana nie ma ani wiedzy, ani doświadczenia, by znać procedury i praktyki Towarzystw Ubezpieczeniowych. Co więcej, czasem zbyt emocjonalnie podchodząc do sprawy, nie jest w stanie realnie ocenić sytuacji, wydanych decyzji i wysokości przyznanych roszczeń. Dlatego warto skonsultować sprawę z kancelarią odszkodowawczą lub prawną.

Ocena wysokości przyznanego odszkodowania oraz możliwości odwoławczych

Kancelarie prawne lub odszkodowawcze mają wiedzę i doświadczenie pozwalające na ocenę uzyskanego odszkodowania. Korzystając z pomocy prawników, lekarzy, rzeczoznawców i specjalistów z różnych dziedzin są w stanie ocenić, czy przyznane odszkodowanie jest adekwatne lub czy istnieje możliwość dochodzenia dalszych środków dla osoby Poszkodowanej.

Szczegółowo analizując każdy przypadek i pełną dokumentację w sprawie, profesjonalista oceni potencjał odwoławczy i sądowy sprawy.

 Reklamacja / odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

 Poszkodowany niezadowolony z wydanej decyzji może samodzielnie skierować reklamację do Ubezpieczyciela korzystając ze wzorów odwołań. Bez rzeczowej oceny sprawy nie jest jednak w stanie ocenić, czy przyznane odszkodowanie jest prawidłowe, czy jednak ma prawo żądać wyższej rekompensaty.

Pełnomocnik oceni sprawę zarówno pod względem podstaw prawnych, jak i merytorycznych. Dokona oceny wysokości doznanego uszczerbku na zdrowiu na podstawie stanu zdrowia Poszkodowanego i zgromadzonej dokumentacji z procesu leczenia. W przypadku, gdy Towarzystwo Ubezpieczeń wyda nieprawidłową decyzję lub wypłaci zaniżone odszkodowanie, zgromadzi konieczną do tego dokumentację i sporządzi pismo reklamacyjne (odwołanie od decyzji).

Kancelaria może także skierować skargę lub wniosek do Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego.

Prowadzenie postępowania na etapie sądowym

W przypadku nieuzasadnionej odmowy wypłaty odszkodowania lub rażącego zaniżenia wypłaconych roszczeń zawsze istnieje możliwość skierowania roszczeń do sądu. Korzystając z pomocy radcy prawnego lub adwokata należy liczyć się ze sporymi kosztami takiej obsługi prawnej. Warto więc, zanim skierujemy sprawę do sądu, ocenić możliwości i ryzyko związane z wytoczeniem powództwa.

Dzięki kancelariom odszkodowawczym mamy możliwość uzyskania darmowej obsługi prawnej oraz zmniejszenia ryzyka związanego z kosztami przegrania sprawy. Profesjonalista doradzi i pomoże złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych lub pokryje je za nas.

Prowadzenie postępowania sądowego wymaga wiedzy i znajomości prawa, wymogów formalnych a także przepisów i procedur sądowych. Radca prawny, adwokat czy kancelaria prawna znają aktualne orzecznictwo sądów powszechnych i mają doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Jeśli chcemy skutecznie dochodzić odszkodowania, warto skorzystać z takiego wsparcia.

Radca prawny i adwokat to zawody zaufania publicznego zobowiązane do rzetelnego wykonywania swego zawodu pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej przepisami prawa.

Czym kierować się wybierając pełnomocnika?

Na rynku odszkodowawczym działa wiele firm i kancelarii prawnych świadczących pomoc i doradztwo przy dochodzeniu odszkodowań. Wybór pełnomocnika nie jest łatwy, jednak warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, zanim powierzymy komuś swoją sprawę.

Przede wszystkim należy sprawdzić, jak długo firma działa na rynku, jakie są o niej opinie i czy ma spore doświadczenie w sprawach o odszkodowanie. Im dłużej firma działa na rynku, tym jest bardziej stabilna i godna zaufania. Jeśli dodatkowo posiada własną kancelarię prawną lub korzysta z pomocy adwokatów lub radców prawnych jest to spory atut. Należy także zapoznać się z umową na prowadzenie sprawy – jeśli jest sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny, uwzględnia informacje o wszystkich kosztach związanych z postępowaniem i nie zawiera niedozwolonych prawnie klauzul – możemy zaufać profesjonaliście. W walce o odszkodowanie pełnomocnik najlepiej zadba o nasze interesy i uzyska najwyższe możliwe odszkodowanie.

Autor: Marta Sordon, specjalista ds. szkód osobowych.

Skonsultuj bezpłatnie swoją sprawę.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.