Wypadek drogowy w Belgii

Wypadek drogowy w Belgii

Jak się zachować po wypadku drogowym w Belgii? Jeżeli będziesz uczestnikiem lub obserwatorem wypadku drogowego, bezwzględnie wezwij policję lub pogotowie ratunkowe (jeżeli wymaga tego sytuacja) na miejsce zdarzenia. Ważne jest udzielenie pomocy uczestnikom wypadku oraz…

Wypadek przy pracy w Belgii

Wypadek przy pracy w Belgii

Prawo belgijskie, podobnie jak prawo innych krajów europejskich zobowiązuje pracodawców do stworzenia pracownikom bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Osoby poszkodowane w wypadku przy pracy w Belgii mają prawo ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC…