Regres ubezpieczeniowy

Regres ubezpieczeniowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 ze zm.) ubezpieczycielowi oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu…