Odszkodowania po wypadku w Norwegii

Odszkodowania po wypadku w Norwegii

Podstawy prawne odszkodowań w Norwegii Bilansvarsloven – BAL czyli ustawa regulująca odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne. Skadeerstatningsloven – SKL czyli ustawa regulująca zasady przyznawania odszkodowania za szkody na osobie lub mieniu.…

Wypadek drogowy w Norwegii

Wypadek drogowy w Norwegii

Polacy poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych (wypadkach samochodowych, motocyklowych, potrąceniach pieszych czy rowerzystów) nie z własnej winy mogą ubiegaćsię o należne odszkodowania. Roszczenia kierowane są, podobnie jak w innych krajach europejskich i Polsce, do ubezpieczyciela OC…

Wypadek przy pracy w Norwegii

Wypadek przy pracy w Norwegii

Wypadki przy pracy są najczęściej zgłaszanymi wypadkami, którym ulegają Polacy migrujący do Norwegii. Podejmują oni zazwyczaj prace na budowach, w zakładach przemysłowych oraz platformach wiertniczych. Często wykonują również proste prace fizyczne obarczone dużym ryzykiem urazów.…