Zwrot podatku z zagranicy

Zwrot podatku z zagranicy

HOLANDIA Przy rozliczaniu się z holenderskim urzędem skarbowym uwzględniane są dwie wielkości mianowicie zaliczka na poczet podatku dochodowego, jak również składka na ubezpieczenia społeczne. Obie te części zeznania podatkowego brane są pod uwagę przy rocznym…