Odszkodowanie dla rowerzysty

Odszkodowanie dla rowerzysty

Wypadki z udziałem rowerzystów mają miejsce w coraz większej ilości w stosunku do innego rodzaju wypadków. Coraz większe natężenie ruchu samochodowego, coraz większa liczba amatorów dwóch kółek, brak przystosowania dróg do ruchu rowerowego, brak ścieżek…