Umowa kupna-sprzedaży pojazdu

KUPNO LUB SPRZEDAŻ SAMOCHODU. UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY

Patrząc na swoja rodzinę, znajomych, czy sąsiadów możemy z roku na rok zaobserwować zwiększenie ilości samochodów. Kiedyś jedna rodzina posiadała jeden samochód, z którego korzystali wszyscy członkowie a w chwili obecnej jest ich kilka. W dzisiejszych czasach większość osób posiadając prawo jazdy chce mieć swój własny pojazd. Najpierw zaczynamy od tańszego a potem wymieniamy na lepszy model. Dlatego też bardzo rozpowszechnił się rynek sprzedaży samochodów, więc umowa kupna sprzedaży stała się jednym z najczęściej stosowanych dokumentów. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jest to umowa wiążąca obie strony, należy więc dokładnie sprawdzić wszystkie dokumenty, aby nie tylko mieć pewność że dokonaliśmy dobrego wyboru, ale też że nie będzie późniejszych problemów z rejestracją pojazdu.

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży pojazdu

Co jest najważniejsze przy zawarciu umowy kupna sprzedaży?

Chcąc zakupić samochód, w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić jego stan techniczny. Na oględziny warto zabrać zaprzyjaźnionego mechanika, bądź kogoś kto zna się na samochodach aby sprawdził jego stan. Powinniśmy też wykonać jazd próbną, aby sprawdzić, czy maszyna działa bez zarzutu i czy czujemy się w nim dobrze. Jeżeli już zdecydujemy się na zakup, musimy mieć przy sobie dowód tożsamości.

Do wypełnienia umowy potrzebujemy dowodu osobistego sprzedającego i kupującego, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu. Bardzo ważne jest wpisanie wszystkich danych czytelnie i poprawnie.  Nie może być ani jednego błędu, bo nie uda nam się przerejestrować samochodu w Wydziale Komunikacji i będziemy musieli wracać do sprzedającego i podpisać nowy, poprawiony dokument. Bardzo ważnym elementem jest numer VIN, a przed wpisaniem go do umowy powinniśmy sprawdzić, czy numer z dokumentu zgadza się z numerem wybitym na nadwoziu. Czasami w dokumentach znajdują się błędy, więc warto je wyłapać i sprostować.

Sprzedający powinien mieć również kartę pojazdu, a jeżeli kiedyś została zgubiona, powinna być odpowiednia adnotacja w dokumentach. Warto też pozyskać książkę serwisową. Sprzedający powinien nam też przekazać dowód zawarcia ubezpieczenia OC. Jeżeli pojazd był sprowadzony z zagranicy, to razem z samochodem powinniśmy otrzymać również dowód opłacenia opłaty recyklingowej, dowód opłacenia opłaty celnej i akcyzy.

Niestety w dzisiejszych czasach należy być bardzo ostrożnym w zawieraniu wszelkiego rodzaju umów. Zdarza się, że sprzedający namawia kupującego na wpisanie innej daty sprzedaży albo inną kwotę sprzedaży. Nie powinniśmy się na to godzić, bo możemy potem ponieść nieprzyjemne konsekwencje zarówno prawne jak i dotyczące późniejszego dochodzenia odszkodowania na szkodę z OC sprawcy.

Jakie są nasze obowiązki po zakupie samochodu?

  1. Opłacenie podatku – przy transakcji kupna sprzedaży pojazdu należy uiścić do Urzędu Skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% od wartości rynkowej pojazdu. Należy jednak pamiętać, że nie musi to być kwota zgodna z tą, która znajduje się na umowie. Nie warto więc zaniżać wartości pojazdu na umowie (co wiele osób robi), ponieważ podatek odprowadza się od kwoty wyliczonej z systemu odpowiedniej dla danego modelu samochodu. To, kto ma odprowadzić ten podatek reguluje umowa, ale najczęściej jest to kupujący. Podatek należy opłacić w terminie 14 dni od dnia kupna pojazdu.
  2. Rejestracja pojazdu – należy jej dokonać w Wydziale Komunikacji w terminie 30 dni od dnia zakupu samochodu. Należy mieć przy sobie umowę kupna pojazdu, dowód osobisty i dowód rejestracyjny z wpisem o aktualnym badaniu technicznym. Jeżeli termin się skończył, należy się udać na stacje diagnostyczną i wykonać przegląd samochodu. W dowodzie rejestracyjnym powinien się znaleźć wpis o dopuszczeniu pojazdu do ruchu.
  3. Opłacenie lub przepisanie ubezpieczenia OC – nowy właściciel pojazdu w terminie 30 dni ma obowiązek zawarcia umowy na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z ubezpieczycielem lub jej przedłużenia w obecnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Pamiętajmy jednak, że jeżeli pojazd nie posiada ważnego ubezpieczenia, to umowę OC trzeba zawrzeć w tym samym dniu, w którym kupi się pojazd.

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży pojazdu?

Umowa powinna być jak najbardziej precyzyjna i zawierać wszystkie ważne szczegóły, a więc:

  1. datę i miejsce zawarcia umowy,
  2. dane sprzedającego i kupującego (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, można też dodać numer telefonu),
  3. dokładny opis samochodu (marka, model, rok produkcji, przebieg, numer VIN, kolor, numer rejestracyjny i numer karty pojazdu),
  4. cenę samochodu (wartość liczbowa i słownie),
  5. oświadczenie osoby kupującej pojazd o zaznajomieniu się z jego stanem technicznym,
  6. określenie, kto ma opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych,
  7. czytelny podpis obu stron.

W niektórych umowach może się znaleźć punkt lub paragraf mówiący o przelaniu wierzytelności związanej ze szkodą na pojeździe ze sprzedającego na kupującego. Zdarza się to często w przypadkach, gdy ktoś sprzedaje pojazd pokolizyjny lub powypadkowy naprawiony bądź nienaprawiony. Obie strony zawierające umowę powinny zwrócić uwagę na ten zapis i dogadać się, czy wierzytelność w stosunku do ubezpieczyciela OC sprawcy lub autocasco pozostanie w rękach sprzedającego, czy zostanie ona przekazana kupującemu (za ewentualną dopłatą do kwoty sprzedaży samochodu lub ramach tej kwoty). Załączona do artykułu przykładowa umowa kupna sprzedaży zawiera punkt mówiący o przelewie wierzytelności.