Odwołanie do PZU o zadośćuczynienie

JAK NAPISAĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI PZU ZA ZADOŚĆUCZYNIENIE?

Jeżeli poszkodowany w wypadku (komunikacyjnym, w pracy czy w rolnictwie) uważa PZU czy inny ubezpieczyciel (m.in. ALLIANZ, AVIVA, AXA, BENEFIA, COMPENSA, EUROPA, GENERALI, Gothaer, HDI, HESTIA, INTER Polska, InterRisk, LIBERTY UBEZPIECZENIA, LINK4, MTU, Proama, TUW TUW, TUW TUZ, UNIQA, WARTA) zaniżył wartość wypłaconego zadośćuczynienia, wówczas może złożyć reklamację czyli odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Procedurę tą reguluje ustawa z 11 października 2015 roku ( ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym).

Pobierz wzór odwołania o zadośćuczynienie do PZU

 

Przykład wypełnienia dokumentu z omówieniem

Ile czasu na napisanie odwołania?

Termin na napisanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela to 3 lub 20 lat wszystko zależy przede wszystkim od kwalifikacji czynu sprawcy zdarzenia. Co do zasady szkody osobowe przedawniają się z upływem 3 lat od momentu zdarzenia, zgłoszenia szkody lub decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli szkoda powstała na skutek przestępstwa, wtedy poszkodowany ma 20 lat na reklamację od momentu wypadku.

Co powinno zawierać odwołanie do PZU?

Reklamacja decyzji ubezpieczyciela powinno się przygotować w formie pisemnej, najlepiej jak zawiera takie elementy jak:

 • dane ubezpieczonego;
 • dane poszkodowanego;
 • oznaczenie towarzystwa ubezpieczeń;
 • miejsce, datę sporządzenia odwołania;
 • numer polisy, numer szkody;
 • nr szkody;
 • określenie żądanej kwoty;
 • numer konta bankowego;
 • uzasadnienie,
 • załączniki;
 • podpis osoby sporządzającej odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Wraz z odwołaniem od decyzji w jednym temacie np. zadośćuczynienia można złożyć zgłoszenie innych roszczeń nie uwzględnionych w pierwszym zgłoszeniu szkody. Wzór odwołania znajdziesz na początku strony.

Ile dni ma PZU na wydanie decyzji po otrzymaniu odwołania?

Każdy ubezpieczyciel nie tylko PZU musi odpowiedzieć na reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania. Jeżeli nie może tego zrobić w tzw. trudnych sprawach może to zrobić do 60 dni ale musi o powodzie poinformować poszkodowanego.

Decyzja czyli odpowiedź powinna zostać udzielona w formie pisemnej – listownej, zarówno ta pozytywna jak również odmowna.