Karta wypadku przy pracy powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego

Podstawą prawną sporządzenia karty wypadku jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r., w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

KTO SPORZĄDZA KARTĘ WYPADKU?

Karta wypadku to dokument sporządzany przez płatnika składek (zleceniodawca), w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku w trakcie wykonywania pracy. Poprzez zleceniodawcę rozumie się tutaj podmiot, na rzecz którego poszkodowany świadczył usługę pracy. Np. pracodawca w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług.

Pobierz wzór karty wypadku

Przykład wypełnienia dokumentu z omówieniem

Jak wypełnić kartę wypadku oraz skąd ją otrzymać?

Pobierz wzór karty wypadku.

Pobierz przykład wypełnienia karty wypadku wraz z omówieniem.

Wypełnienie karty wypadku nie jest trudne jednakże wymaga uwagi i staranności. Karta podzielona jest na sekcje:

 • Dane identyfikacyjne płatnika (m. in. NIP, REGON, PESEL);
 • Dane poszkodowanego (m. in. imię nazwisko, data i miejsce urodzenia, tytuł ubezpieczania);
 • Informacje o wypadku (m. in. data i godzina wypadku, opis wypadku, informacja o długości zwolnienia lekarskiego, świadkowie);
 • Pozostałe informacje (m. in. informacja kiedy i gdzie sporządzono kartę wypadku, załączniki).

Gdzie udać się z wypełnioną kartą wypadku?

Dobrze wypełniona karta wypadku jest niezbędna do uzyskania w pierwszej kolejności świadczenia chorobowego (100%) oraz jednorazowego odszkodowania z ZUS po zakończeniu leczenia. Innym świadczeniem jest zasiłek wyrównawczy, renta z uwagi na niezdolność do kontynuowania pracy lub dodatek pielęgnacyjny. Podsumowując jeżeli pracownik lub przedsiębiorca, uległ wypadkowi przy pracy, to co do zasady jest uprawniony do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (przewidzianym w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy).

Karta wypadku a zadośćuczynienie od pracodawcy

Jeżeli wypadek miał miejsce z winy pracodawcy wówczas poszkodowany pracownik może dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Z OC pracodawcy można dochodzić roszczeń dopiero po rozpoznaniu prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i tylko o tyle, o ile doznał on w wyniku wypadku przy pracy szkody, która nie została w całości wyrównana świadczeniami wypadkowymi z ZUS. Jednym z niezbędnych dokumentów do udowodnienia winy pracodawcy jest właśnie karta wypadku, która zawiera opis okoliczności i powodów zdarzenia.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  FAQ

  Jak wysokie są koszty pomocy prawnej?

  Dzięki możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej dla zarabiających miesięcznie mniej niż 26 666 NOK (osoba samotna) lub 40 833 NOK (współmałżonkowie lub mieszkający razem) poszkodowany nie ponosi kosztów obsługi prawnej. W przypadku przewyższenia progu dochodowego koszty prawne są ustalane indywidualnie do sprawy. Koszt postępowania sądowego może być znaczny, więc korzystniej zakończyć postępowanie polubownie.

  Co można zyskać korzystając z pomocy adwokata na miejscu?

  Korzystając z pomocy adwokata lub pełnomocnika w Norwegii przy dochodzeniu odszkodowania można uzyskać bezpłatną analizę prawną sprawy, zgłoszenie wszelkiego rodzaju świadczeń oraz zwrot kosztów pomocy prawnej, co daje 100% odszkodowania. Równocześnie adwokat doradzi, jakie dokumenty są konieczne, aby uzyskać zwrot wszystkich kosztów i adekwatną kwotę zadośćuczynienia. Adwokat pomoże także w kontakcie z NAV, odwoła się od ich decyzji lub pozyska niezbędną dokumentację. Równocześnie przeprowadzi także postępowanie reklamacyjne przed ubezpieczycielem, wynegocjuje korzystną ugodę lub skieruje sprawę do sądu, jeśli zaistnieje taka konieczność. To kompleksowa pomoc w dochodzeniu odszkodowania za wypadek w Norwegii.

  Czy można kontynuować leczenie powypadkowe w Polsce?

  W przypadku szkód komunikacyjnych nie ma znaczenia czy leczenie powypadkowe odbywa się w Norwegii, czy w Polsce. Ważne, aby pierwsza konsultacja medyczna nastąpiła w ciągu 72h od wypadku (lub najszybciej jak to możliwe). Wypadki przy pracy wymagają jednak uzyskania zgody NAV na wyjazd z kraju i kontynuację leczenia w Polsce. Bez takiej zgody może nastąpić wstrzymanie wypłaty świadczenia chorobowego po wypadku.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.