Złamanie i urazy nogi. Uszczerbek i odszkodowanie jakie można uzyskać

Przyczyny urazów nogi i ich podział. Złamania stopy, kostki, podudzia, kolana, uda i stawu biodrowego.

Urazy nóg to jedne z najbardziej powszechnych, jakie mogą zaistnieć podczas wypadku, zarówno drogowego, komunikacyjnego jak i przy pracy. Może do nich dojść w wyniku działania rozmaitych mechanizmów, najczęściej silnego uderzenia, przygniecenia/zmiażdżenia czy też upadku, np. z wysokości.
Niestety są to urazy, które z reguły powodują niezdolność poszkodowanego do poruszania się i tym samym spore ograniczenia w życiu codziennym. Często nieodzowne są kule czy wózek, a najczęściej opieka i pomoc kogoś bliskiego. Przemieszczanie się, nawet po mieszkaniu, gotowanie, kąpiel czy ubieranie to spore wyzwanie dla chorego, nie mówiąc już o wyjściu na zakupy czy też zwykły spacer.
Jeżeli uraz nie jest zbyt skomplikowany i leczenie dobrze rokuje na przyszłość, wtedy sytuacja jest znacznie bardziej prosta niż w przypadku, kiedy, np. uszczerbek ma charakter trwały i konieczne jest dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby poszkodowanej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Należy zwrócić na to szczególną uwagę przy dochodzeniu odszkodowania, które powinno obejmować wtedy zwrot ww wydatków

Złamanie stopy i palców, urazy śródstopia i pięty

Są to urazy bardzo częste, spowodowane głównie silnym uderzeniem, przygnieceniem czy też skręceniem kończyny. Objawiają się silnym obrzękiem, dużym bólem przy chodzeniu (nacisku na stopę) oraz ogólnym poruszaniu. Często uszkodzeniu ulegają również przyległe do złamanej kości mięśnie oraz ścięgna.
Poważne złamanie, niejednokrotnie z przemieszczeniem, często wiąże się z długim unieruchomieniem oraz długotrwałymi problemami z ruchomością kończyny.

Złamania kostki, czyli stawu skokowego

Najczęściej dochodzi do nich w wyniku skręcenia kończyny, ale mogą być również wynikiem silnego uderzenia czy też upadku. Objawy to przede wszystkim silny obrzęk i ból przy nacisku oraz zginaniu. Bardzo często złamanie kostki wiąże się z przemieszczeniem, uszkodzeniem stawu, zniekształceniami, zesztywnieniem i ograniczeniem ruchomości. Leczenie polega na dłuższym (około miesięcznym) unieruchomieniu.

Złamanie podudzia, czyli kości piszczelowej

Kojarzy się często ze sporym bólem i faktycznie należy do urazów, które takowy generują.
Dochodzi do niego głównie z powodu silnego uderzenia (np. w wypadku komunikacyjnym), upadku czy nawet kopnięcia. Najczęściej dochodzi do złamania nasady bliższej i dalszej kości piszczelowej lub trzonu kości. Objawy to opuchnięcie i siniaki w miejscu urazu oraz spory ból przy poruszaniu nogą. Niezbędne jest wtedy unieruchomienie kończyny poprzez założenie opatrunku gipsowego co najmniej na okres miesiąca.

Złamanie i inne urazy kolana

Uchodzą za urazy skomplikowane, głównie ze względu na dość złożoną budowę anatomiczną kolana. W przypadku jego uszkodzenia podobnie jak przy urazie stawu skokowego może dojść do zesztywnienia, uszkodzeń więzadeł torebkowych, rzepki, łąkotek, kości stawu kolanowego oraz związanych z tym wszystkim dużych ograniczeń ruchomości. Do uszkodzenia kolana najczęściej dochodzi w wyniku upadku oraz uderzenia. Objawy to standardowo spory obrzęk w miejscu urazu, zasienienie, duży ból przy poruszaniu oraz przede wszystkim próbie zginania kończyny. Proces leczenia jest z reguły wydłużony a powrót do pełnej sprawności zajmuje sporo czasu i najczęściej wymaga zabiegów rehabilitacyjnych.

Złamanie i uszkodzenia kości udowej i stawu biodrowego

Najczęściej występują podczas wypadków komunikacyjnych i upadków z wysokości. Są jednymi z najbardziej poważnych, mogących skutkować sporymi powikłaniami. Ich leczenie jest długotrwałe oraz skomplikowane. Objawami złamania oprócz bólu w miejscu złamania, siniaków oraz obrzęku, jest również silny ból w okolicy biodra (stawu biodrowego) nasilający przy próbie poruszania się.

Złamania kości nogi a odszkodowanie i roszczenia o jakie można się starać

Uraz nogi, szczególnie bardziej skomplikowany, często wyklucza poszkodowanego na dłuższy czas z normalnego funkcjonowania. Wymaga często dłuższego zwolnienia lekarskiego co wiąże się niejednokrotnie z niższymi zarobkami. Poszkodowany ponosi również koszty, zarówno leków jak i wydatków na zabiegi oraz dojazdów na wizyty. Istotne są również koszty zw. z kupnem sprzętu, np. kul czy też wózka inwalidzkiego. Nie bez znaczenia są też wydatki na opiekę.
W związku z powyższym Poszkodowany może oprócz roszczenia o zadośćuczynienie za ból i cierpienie, może dodatkowo wnosić o zwrot ww, tj.

  • utraconych dochodów,
  • kosztów leczenia (leki, pomoce ortopedyczne),
  • dojazdów na zabiegi i wizyty lekarskie,
  • opieki osób trzecich.

Uszczerbek na zdrowiu powstały z tytułu złamania powyższych kości nogi, zależy oczywiście od charakteru urazu, jego rozległości, stopnia uszkodzeń i związanych z nim zniekształceń, zaburzeń chodzenia oraz ograniczenia ogólnej sprawności.

Niekiedy uraz jest na tyle poważny, że Poszkodowany nie może wrócić do pracy i staje się inwalidą. Z tego powodu, można wnosić o przyznanie renty:

  • z tytułu niezdolności do pracy,
  • na zwiększone potrzeby.

O odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia możemy starać się do 3 lat od wypadku.
W przypadku polisy NNW, kwota za uszczerbek na zdrowiu, termin złożenia wniosku zależy od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz Warunków Umowy dla konkretnego rodzaju polisy.

Złamania nogi a procent uszczerbku i odszkodowanie możliwe do uzyskania

W przypadku złamań nogi określenie procentu uszczerbku na zdrowiu zależy oczywiście od rodzaju złamania oraz stopnia powikłań, tj. zniekształceń, upośledzenia funkcji, ograniczeń ruchomości, zesztywnienia. Każdy przypadek należy tutaj traktować indywidualnie, jednak ogólnie uszczerbek klasyfikuje się następująco:

Urazy Palców stopy, Podudzia, Kolana, uda i stawu biodrowego

Urazy nogi i ich następstwa

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota świadczenia (widełki)

Palce stopy:

  

Utrata palucha (w zależności od blizn, stopnia powikłań, zaburzeń, zniekształceń i ograniczeń)

1 – 15

1500 – 22500

Uszkodzenia palucha –  zwichnięcia, złamania, uszkodzenia tkanek

1 – 10

1500 – 15000

Utrata palucha wraz z kością śródstopia

15 – 25

22500 – 37500

Utrata w zakresie palców II, III, IV i V (częściowa lub całkowita)

1 – 2 (za każdy palec)

1500 – 3000 (za każdy palec)

Utrata palca V z kością śródstopia

3 – 15

4500 – 22500

Utrata palców II, III i IV z kością śródstopia (w zależności od stopnia zmian)

3 – 5 (za każdy palec)

4500 – 7500

Stopa i staw skokowy:

  

Uszkodzenia stawu goleniowo-skokowego i/lub skokowo-piętowego –  skręcenia, stłuczenia, uszkodzenia więzadeł, torebki, uszkodzenia tkanek miękkich, blizny (w zależności od stopnia zmian)

1 – 20

1500 – 30000

Złamania i zwichnięcia kości wchodzących w skład stawu goleniowo – skokowego i/lub skokowo- piętowego i nasad dalszych kości podudzia

2 – 40

3000 – 60000

Złamania kości skokowej i/lub pięty (w zależności od stopnia zmian)

1 – 30

1500 – 45000

Utrata kości skokowej i/lub pięty (w zależności od stopnia zmian, całkowita lub częściowa)

20 – 40

30000 – 60000

Złamania kości śródstopia(w zależności od stopnia zmian)

1 – 20

1500 – 30000

Złamania kości śródstopia z powikłaniami

1 – 10

1500 – 15000

Inne uszkodzenia okolicy stępu i śródstopia (w zależności od stopnia zmian)

1 – 15

1500 – 22500

Utrata stopy w całości

50

75000

Utrata stopy na poziomie stawu Choparta

45

67500

Utrata stopy w stawie Lisfranka

35

52500

Utrata stopy w obrębie kości śródstopia(w zależności od rozległości)

20 – 30

30000 – 45000

Podudzie:

  

Złamanie trzonów kości podudzia (w zależności od stopnia zmian)

5 – 50

7500 – 75000

Złamanie strzałki (izolowane)

1 – 5

1500 – 7500

Uszkodzenie tkanek miękkich podudzia, skóry, mięśni, naczyń, nerwów, ścięgna Achillesa i innych (w zależności od stopnia zmian)

1 – 35

1500 – 52500

Utrata kończyny w obrębie podudzia (w zależności od stopnia zmian)

40 – 60

60000 – 90000

Kolano:

  

Złamanie nasad tworzących staw kolanowy i rzepki z lub bez uszkodzenia aparatu więzadłowego (w zależności od stopnia zmian)

1 – 40

1500 – 60000

Skręcenia i zwichnięcia stawu kolanowego (w tym rzepki) z uszkodzeniem aparatu więzadłowo-stawowego (w zależności od stopnia zmian)

1 – 40

1500 – 60000

Inne uszkodzenia okolicy stawu kolanowego (blizny, przetoki, stany zapalne)

1 – 20

1500 – 30000

Utrata kończyny na poziomie kolana

65

97500

Udo i staw biodrowy:

  

Złamanie kości udowej (w zależności od stopnia zmian)

1 – 40

1500 – 60000

Staw rzekomy kości udowej, ubytki kości udowej (w zależności od stopnia zmian)

 40 – 60

60000 – 90000

Uszkodzenie skóry, mięśni, ścięgien (w zależności od stopnia zmian)

1 – 20

1500 – 30000

Uszkodzenie naczyń, tętniaki (w zależności od stopnia zmian)

5 – 30

7500 – 45000

Uszkodzenie uda z powikłaniami (w zależności od stopnia zmian)

1 – 20

1500 – 30000

Uszkodzenie uda z uszkodzeniem nerwu kulszowego w zależności od stopnia zmian)

10 – 65

15000 – 97500

Utrata kończyny na poziomie uda (w zależności od miejsca)

50 – 70

75000 – 105000

Uszkodzenia stawu biodrowego – zwichnięcia, złamania bliższej nasady kości udowej, złamania szyjki, złamania krętarzowe, urazowe złuszczenia głowy kości udowej

5 – 40

7500 – 60000

Uszkodzenie tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego (w zależności od stopnia zmian)

1 – 60

1500 – 90000

Zesztywnienie stawu biodrowego(w zależności od stopnia)

15 – 60

22500 – 90000

Uszkodzenia w obrębie i okolicy stawu biodrowego z powikłaniami (w zależności od stopnia)

5 – 15

7500 – 22500

Utrata kończyny dolnej przez wyłuszczenie jej w stawie biodrowym lub odjęcie w okolicy podkrętarzowej (w zależności od stopnia zmian)

75 – 85

112500 – 127500