Urazy żeber

Złamane żebro, przyczyny, objawy oraz powikłania

Urazy żeber należą do najczęstszych urazów w obrębie klatki piersiowej, a ich powstanie wiąże się z reguły z bardzo silnym naciskiem lub gwałtownym uderzeniem powodującymi zmiażdżenia oraz złamania. Może to mieć miejsce podczas upadku (np. poślizgnięcie, upadek z wysokości) oraz najczęściej  podczas wypadków komunikacyjnych. Do złamania może dojść również przy udzielaniu Poszkodowanemu pierwszej pomocy, tj. masażu serca czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Objawy złamania żebra/żeber, to z reguły:

 • ból w miejscu urazu,
 • zasinienie, zaczerwienienie,
 • ból podczas próby zaczerpnięcia oddechu,
 • duszności i kaszel,
 • ruchomość żebra.

Dodatkowo możemy je jeszcze podzielić na złamania:

 • proste (uszkodzenie w jednym miejscu żebra, bez przemieszczeń i innych powikłań),
 • wieloodłamowe (uszkodzenie kości w kilku miejscach),
 • złamania z powikłaniami.

Niestety te ostatnie są najbardziej groźne, gdyż żebra pełnią poniekąd funkcję ochronną dla narządów będących wewnątrz klatki piersiowej. Tym samym ich połamania mogą prowadzić do uszkodzeń tych narządów, co może skutkować nawet śmiercią Poszkodowanego. Objawy też nie zawsze są odczuwalne bezpośrednio po wypadku, czasami możemy zacząć je odczuwać po kilku/kilkunastu godzinach. Dlatego tez tak ważna jest stała obserwacja Poszkodowanego i szybka reakcja w przypadku każdego pojawiającego się symptomu, mogącego wskazywać na powikłania.

 Do najczęstszych powikłań przy złamaniu żebra/żeber należą uszkodzenia: 
 •  płuc i układu oddechowego (przebicia płuc, odma, kłopoty z oddychaniem) – w przypadku górnych żeber,
 • naczyń krwionośnych i nerwów międzyżebrowych,
 • osierdzia i serca,
 • wątroby i śledziony – w przypadku dolnych i środkowych żeber,
 • zniekształcenia.

Niewątpliwie do najbardziej groźnych i trudnych do wyleczenia należą powikłania związane z układem krążeniowo-oddechowym. Bardzo często mogą prowadzić w szybkim czasie do zatrzymania zatrzymania funkcji układu, co stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. 

Złamania żeber a procent uszczerbku i odszkodowanie możliwe do uzyskania

W przypadku urazów żeber określenie procentu uszczerbku na zdrowiu zależy oczywiście od rodzaju uszkodzenia oraz powikłań jeżeli takowe wystąpiły. Każdy przypadek należy tutaj traktować indywidualnie, jednak ogólnie uszczerbek  oraz odszkodowanie możliwe do uzyskania klasyfikuje się następująco:

Tabela uszczerbków i odszkodowań za urazy żeber

Warto zaznaczyć, że podane wartości odnoszą się głównie do potencjalnych kwot odszkodowania możliwych do uzyskania z OC. Nie stanowią one jednak ich precyzyjnego wyliczenia, gdyż trzeba podkreślić, że zadośćuczynienie w tym przypadku ma mieć charakter kompensacyjny. Oznacza to,  że przyznana kwota ma za zadanie częściowo wynagrodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne oraz przywrócić równowagę zakłóconą na skutek zdarzenia. Nie może być nadmierna w stosunku do krzywdy, lecz ma odpowiadać jej wysokości. Dlatego też przyznane kwoty mogą się różnić zasadniczo, w zależności od indywidualnego, konkretnego przypadku osoby pokrzywdzonej. Sam procent uszczerbku to tylko jeden z elementów składowych. Równie istotne są m.in. : charakter uszczerbku, jego konsekwencja na przyszłość, wiek poszkodowanego, jego zawód oraz wiek.

 W przypadku tzw. NNW, kwota wypłacona zależy od ogólnej kwoty ubezpieczenia zaznaczonej w polisie oraz (w przeliczeniu na 1% uszczerbku). Niewątpliwie kwota możliwa do uzyskania z OC znacznie przewyższa sumę gwarantowaną przy polisach indywidualnych, warunkowanych przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Złamania żeber i ich następstwa

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota świadczenia (widełki)

Złamanie żebra – bez zniekształceń i powikłań

1

1500 – 2000

Złamania żeber – bez zniekształceń, bez zaburzeń wydolności oddechowej i powikłań

2 – 5

3000 – 7500

Złamania żebra/żeber bez zmniejszenia wydolności oddechowej+zniekształcenia

2 -10

3000 – 15000

Złamania żeber z małym ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej i niedużym zmniejszeniem wydolności oddechowej

5 – 10

7500 – 15000

Złamania żeber z ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej i zmniejszeniem wydolności oddechowej (jedno i drugie w stopniu średnim)

10 – 25

15000 – 37500

Złamania żeber z ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej i zmniejszeniem wydolności oddechowej (obydwa  w stopniu znacznym)

25 – 40

37500 – 60000

Możliwe inne urazy oraz powikłania w obrębie narządów klatki piersiowej

 

 

Złamanie mostka – bez zniekształceń / z występującymi zniekształceniami

1 – 3 / 3 – 10

1500-4500/4500-15000

Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty, uszkodzenie tkanki,ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.) – w zależności od stopnia zmniejszenia wydolności oddechowej

1 – 40

1500 – 60000

Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi, ropniem płuc – w zależności od stopnia niewydolności oddechowej (złamania żeber lub mostka powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych (z wyjątkiem tych stosowanych podczas operacji)oraz  przetokami – ocenia się według powyższych pozycji zwiększając  stopień uszczerbku – w zależności od stopnia powikłań i upośledzenia funkcji o 1 -15%)

40 – 80

60000 – 120000

Uszkodzenie serca lub osierdzia (w zależności od stopnia wydolności układu krążenia (klasa NYHA) oraz stopnia zaburzeń kurczliwości (od ich braku do znacznych)

5 – 90

7500 – 135000

Uszkodzenia przepony – rozerwanie, przepuklina – w zależności od stopnia zaburzeń ze strony przewodu  pokarmowego oraz zaburzeń oddychania i krążenia

1 – 40

1500 – 60000

Uszkodzenia śledziony (z zachowaniem narządu lub jego utratą)

2 – 20

3000 – 30000

Uszkodzenie wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki – w zależności od powikłań i zaburzeń funkcji

1 – 60

1500 – 90000