Urazy ramienia i barku z łopatką

Złamania kości ramiennej

Do złamań kości ramiennej dochodzi dość rzadko, lecz zdarzają się one przy poważnych wypadkach komunikacyjnych. Upadek lub bardzo silne uderzenie mogą spowodować przerwanie struktury kostnej. Czasem upadek na ramię lub staw barkowy także powoduje złamania w obrębie kości ramiennej-ma to miejsce znacznie częściej, gdy urazu doznaje osoba starsza, ze zmniejszoną chorobowo strukturą i wytrzymałością kości.

Objawy złamania kości ramienia:

 • ból
 • obrzęk
 • zniekształcenie ramienia
 • krwiak i zasinienie
 • trudności w wykonywaniu ruchów ramieniem
 • przerwanie tkanek w przypadku złamania otwartego
Złamania występują w obrębie:
 1. nasady bliższej (okolice stawu barkowego) – złamaniu ulegają głowa i szyjka kości ramiennej
 2. trzonu kości – złamanie szczególnie przy urazie bezpośrednim, uderzeniu ciężkim przedmiotem, urazach zmiażdżeniowych
 3. nasady dalszej (w obrębie łokcia) – przy upadku bądź uderzeniu w zgięty łokieć lub wyprostowaną rękę

Przy złamaniach w obrębie kości ramiennej – szczególnie okolic stawu łokciowego – może dość do uszkodzenia struktury mięśni i więzadeł, nerwów obwodowych czy tętnicy ramiennej.

Szczególnie przy zaburzeniach nerwów może występować drętwienie, mrowienie, problemy z ruchomością czy zaburzeniami czucia (także w palcach).

Leczenie złamań kości ramiennej zazwyczaj obejmuje konieczność operacyjnej stabilizacji (drutami lub metalowymi płytkami). Po wykonaniu zabiegu repozycji i stabilizacji rękę unieruchamia się w opatrunku gipsowym. Przy bardzo skomplikowanych urazach (szczególnie u osób starszych) stosuje się także zabieg endoprotezy stawu barkowego.\

W zależności od miejsca urazu i zakresu złamania unieruchomienie może objąć cały staw wraz z częścią klatki piersiowej. Leczenie złamania kości ramiennej jest bardzo uciążliwe w codziennym funkcjonowaniu – dlatego chorzy wymagają pomocy osób trzecich, nie tylko przy higienie, ale również spożywaniu posiłków, ubieraniu, podnoszeniu przedmiotów. Unieruchomienie może nawet całkowicie wyłączyć kończynę z użyteczności.

Celem przywrócenia sprawności konieczne jest oczywiście przeprowadzenie rehabilitacji. Usprawnienie obejmuje nie tylko fizykoterapię i ćwiczenia wytrzymałościowe, w przypadku uszkodzenia nerwów konieczna jest także neuromobilizacja (ćwiczenia polegające na napinaniu i rozciąganiu tkanek nerwowych).

Uraz 

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota odszkodowania 

Uszkodzenia skóry, ubytki mięśni, uszkodzenia ścięgien, naczyń, nerwów  ramienia – w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji

 

 

 

 

 

zmiany niewielkiego stopnia

prawy 1-5 %  lewy 1-5%

1 000 – 15 000zł

zmiany średniego stopnia

prawy 5-10%    lewy 5-10%

5 000 –  25 000zł

zmiany dużego stopnia

prawy 10-50%  lewy 10-55%

10 000 – 120 000zł

Złamanie trzonu kości ramiennej – w zależności od przemieszczeń, ogra­niczeń ruchu w stawie łopatkowo-ramiennym i łokciowym oraz zaburzeń neurolo­gicznych

 

 

zmiany niewielkiego stopnia

r. prawa 3-15%  r. lewa  2-10%

2 000 – 35 000zł

zmiany średniego stopnia

r. prawa 15-30%  r. lewa 10-25%

10 000 – 65 000zł

zmiany dużego stopnia, przewlekłe zapalenie kości, przetoki, bra­k zrostu, staw rzekomy

 

r. prawa 30-55%  r. lewa 25-50%

 

25 000 – 120 000zł

Złamania w obrębie łokcia -nasada dalsza kości ramiennej w zależności od zniekształceń i ogra­niczenia ruchów w stawie łokciowym oraz deficytów neurologicznych

 

 

niewielkie zmiany- z niewielkim przemieszczeniem, ograniczeniem ruchomości

 

r. prawa 5-15%  r. lewa 5-10%

 

5 000 – 35 000zł

duże zmiany, przewlekłe zapalenie kości, przetoki, bra­k zrostu, staw rzekomy

 r. prawa 15-50%  r. lewa  10-45%

10 000 – 110 000zł

Złamanie nasady bliższej kości ramiennej w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji kończyny:

 

 

z niewielkim przemieszczeniem

r. prawa 5-15%  r. lewa  5-10%

5 000 – 35 000zł

ze znacznym przemieszczeniem i skróceniem

r. prawa 15-30%  r. lewa  10-25%

10 000 – 65 000zł

złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości,

przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, ciałami

obcymi i zmianami neurologicznymi

 

 

r. prawa 30-55% r. lewa  20-50%

 

 

20 000 – 120 000zł

Przepukliny mięśniowe ramienia

r. prawa 1-8%  r. lewa 1-6%

1 000 – 20 000zł

Utrata kończyny górnej na poziomie stawu łokciowego

r. prawa 65%  r. lewa 60%

60 000 – 140 000zł

Utrata kończyny  w obrębie ramienia

 

 

z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej

r. prawa 70% r. lewa 65%

65 000 – 150 000zł

przy dłuższych kikutach

r. prawa 65%  r. lewa 60%

60 000 – 140 000zł

Urazy stawu barkowego 

Staw ramienny czyli inaczej staw barkowy jest jednym z bardziej obciążonych stawów naszego organizmu, gdyż odpowiada za ruchomość całej kończyny górnej. Zakres ruchomości stawu barkowego jest bardzo szeroki, oprócz podnoszenia ramienia wykonuje także ruchy skrętne, odwodzenie i zgięcie. Łączy kość ramienną z obręczą barkową (czyli łopatką) za pomocą panewki stawowej, a stabilizacją są mięśnie i więzadła.

Do urazu w zakresie barku może dojść podczas upadku, wypadku komunikacyjnego lub uderzenia ciężkim i twardym przedmiotem. Urazy takie powstają także od upadku na wyprostowaną rękę lub samego upadku na bark.

Objawem urazu barku jest silny ból, deformacja stawu oraz brak możliwości poruszania kończyną. W przypadku skręcenia barku wystarczy zimny okład i stabilizacja, a następnie odciążenie kończyny. Jednakże przy złamaniu kości ramiennej lub kości łopatki leczenie i rekonwalescencja są trudne i długotrwałe.

Przy skręceniu stawu ramiennego – którego objawem jest silny ból i nieprawidłowe ustawienie stawu – konieczne jest jego prawidłowe nastawienie. Nie należy samodzielnie próbować nastawiać stawu barkowego, gdyż może to zwiększyć zakres doznanej szkody i wydłużyć leczenie. Po nastawieniu staw wraz z ramieniem unieruchamia się w ortezie (z podparciem całego ramienia), po kilku tygodniach przeprowadza rehabilitację.

Przy ocenie zakresu ruchomości stawu barkowego bierze się pod uwagę:

 • zginanie (65°) i prostowanie (35°),
 • odwodzenie (90°) i przywodzenie (8°),
 • rotację wewnętrzną (90°) i zewnętrzną (60°).

Złamanie nasady bliższej kości ramiennej – złamaniu ulegają głowa i szyjka kości ramiennej, najczęściej na skutek urazu bezpośredniego. Przy leczeniu złamania konieczna jest operacyjna stabilizacja złamania i stabilizacja całego stawu. Po uzyskaniu zrostu złamania koniecznym jest przeprowadzenie serii fizykoterapii celem uzyskania prawidłowego zakresu ruchów stawu barkowego.

Uszkodzenie stożka rotatorów czyli przyczepu mięśni biegnących od łopatki do kości ramiennej. W wyniku przeciążenia lub urazu może dojść do osłabienia lub nawet przerwania stożka.  Objawy to ból barku, ograniczenie ruchu barku i osłabienie siły ramienia.

Niestabilność stawu ramiennego  występuje, gdy podczas wykonywania ruchu ramieniem następuje  przesunięcie głowy kości ramiennej w panewce stawowej. Może być następstwem zwichnięcia lub podwichnięcia ( potocznie zwanego wypadnięciem barku).

Uraz 

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota odszkodowania 

Podwichnięcie, zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego – w zależności od ograniczenia ruchów, stopnia zniekształcenia i upośledzenia funkcji

 

 

 

 

 

zmiany niewielkiego stopnia

prawy 1-5 %  lewy 1-3%

1 000 – 15 000zł

zmiany średniego stopnia

prawy 5-15%    lewy 3-12%

3 000 –  35 000zł

znaczne zmiany

prawy 15-25%  lewy 12-20%

12 000 – 55 000zł

Złamanie nasady bliższej kości ramiennej w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji kończyny:

 

 

z niewielkim przemieszczeniem

r. prawa 5-15%  r. lewa  5-10%

5 000 – 35 000zł

ze znacznym przemieszczeniem i skróceniem

r. prawa 15-30%  r. lewa  10-25%

10 000 – 65 000zł

złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości,

przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, ciałami

obcymi i zmianami neurologicznymi

 

 

r. prawa 30-55% r. lewa  20-50%

 

 

20 000 – 120 000zł

Przewlekłe zmiany stawu barkowego – w zależności od stopnia ograniczenia funkcji i przykurczu

 

prawy 5-30%  lewy 5-25%

 

5 000 – 65 000zł

Zestarzałe nieodprowadzone zwichnięcie stawu barkowego w zależno­ści od zakresu ruchów i ustawienia kończyny

 

prawy 20-30%  lewy 15-30%

 

 

15 000 – 65 000zł

Zesztywnienie stawu barkowego

 

 

w ustawieniu czynnościowo korzystnym

prawy 20-35%  lewy 15-30%

15 000 – 80 000zł

w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym

prawy 40%  r. lewy  35%

35 000 – 85 000zł

Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych, przetokami, zmianami neurlogicznymi

 

dodatkowo prawy 5-35%

dodatkowo lewy 5-25%

 

dodatkowo

 5 000 – 75 000zł

Utrata kończyny w barku

 r. prawa 75% r. lewa 70%

70 000 – 160 000zł

Urazy łopatki

 Łopatka ściśle łączy się z obręczą kończyny górnej, w tym stawem łopatkowo-ramiennym. W wyniku urazów w wypadkach komunikacyjnych lub urazu bezpośredniego może dojść do złamania trzonu łopatki, złamania szyjki lub panewki łopatki albo zwichnięcia stawu łopatkowo-ramiennego z uszkodzeniem nerwu pachowego lub nadłopatkowego.

W złamaniach trzonu łopatki  leczenie jest zazwyczaj zachowawcze, polega na założeniu stabilizatora – tzw. Opatrunku Desaulta lub chusty trójkąnej do czasu zaleczenia złamania. 

Złamanie szyjki łopatki – także z przemieszczeniem – kwalifikuje do zabiegu operacyjnego zespolenia złamania.

Zlamanie stawowe lub złamanie wyrostków – jest również wskazaniem do podjęcia leczenie operacyjnego.

Po uzyskaniu zrostu złamania konieczne jest przeprowadzenie fizykoterapii – w tym ćwiczeń usprawniających. Należy zwrócić szczególną uwagę na postawę oraz sposób siedzenia (stabilny z podpartym ramieniem). Na dolegliwości bólowe i prawidłowe utrzymanie mięśni zaleca się pływanie lub ćwiczenia w basenie.

Uraz 

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota odszkodowania 

Uszkodzenia stawu łopatkowo-ramiennego– w zależności od blizn, ubytków tkanek, ogra­niczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń i  zniekształceń

 

 

 

 

 

zmiany niewielkiego stopnia

prawy 1-10 %  lewy 1-5%

1 000 – 25 000zł

zmiany średniego stopnia

prawy 10-20%    lewy 5-15%

5 000 –  45 000zł

zmiany dużego stopnia

prawy 20-30%  lewy 15-25%

15 000 – 65 000zł

Złamanie łopatki

 

 

wygojone złamanie łopatki z nieznacznym przemieszczeniem bez większych zaburzeń funkcji kończyny

r. prawa 1-10%  r. lewa  1-5%

1 000 – 25 000zł

wygojone złamanie łopatki z dużym przemieszczeniem i wyraźnym upośledzeniem funkcji kończyny – w zależności od stopnia zaburzeń

r. prawa 10-30%  r. lewa 5-25%

5 000 – 65 000zł

wygojone złamanie szyjki i panewki z dużym przemieszczeniem, przy­kurczem w stawie łopatkowo-ramiennym, z dużymi zanikami mięśni i innymi zmianami

 

r. prawa 30-55%  r. lewa 25-45%

 

25 000 – 120 000zł

Utrata kończyny wraz z łopatką

r. prawa 80% r. lewa 75%

75 000 – 170 000zł

Amputacja w obrębie kończyny górnej

Amputacje w wyniku powikłań wypadków komunikacyjnych zdarzają się dość rzadko, jednakże w przypadku poważnych szkód rolniczych z udziałem maszyn, urządzeń, ciągników czy kombajnów lub wypadków przy pracy mają miejsce dosyć często.

W zależności od miejsca, w którym dokonuje się amputacji, zaopatrzenia kikuta oraz rozległości blizn i utraty funkcji kończyny uszczerbek może być nawet bliski 100%. 

W przypadku amputacji konieczna jest rehabilitacja i przystosowanie kończyny do użycia protezy.

Amputacja  

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota odszkodowania 

Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego

 

r. prawa 55%  r. lewa 50%

 

50 000 – 120 000zł

 

Utrata kończyny w obrębie przedramienia

r. prawa 55 -65%  r. lewa 50-60%

50 000 – 140 000zł

Utrata kończyny górnej na poziomie stawu łokciowego

r. prawa 65%  r. lewa 60%

60 000 – 140 000zł

Utrata kończyny  w obrębie ramienia

 

 

z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej

 

r. prawa 70% r. lewa 65%

 

65 000 – 150 000zł

przy dłuższych kikutach

r. prawa 65%  r. lewa 60%

60 000 – 140 000zł

Utrata kończyny w barku

 r. prawa 75% r. lewa 70%

70 000 – 160 000zł

Utrata kończyny wraz z łopatką

r. prawa 80% r. lewa 75%

75 000 – 170 000zł