Urazy przedramienia i łokcia

Złamania kości przedramienia

Złamania i urazy kości przedramienia występują dość często w przypadku potknięcia, poślizgnięcia czy upadków z roweru lub na skutek potrącenia. Złamanie następuje także od uderzenia ciężkim lub twardym przedmiotem. Złamania przedramienia występują więc także przy szkodach rolniczych i wypadkach przy pracy.

Przedramię składa się z 2 kości – promieniowej i łokciowej. Przy lżejszych urazach może dojść jedynie do pęknięcia kości (bez przerwania całej je struktury – złamanie takie nazywa się złamaniem typu zielonej gałązki) lub do złamania tylko jednej z kości (gdy do uderzenia dochodzi z jednej strony). W najcięższych przypadkach złamaniu ulegają obie kości przedramienia także z przemieszczeniem odłamów kostnych.

W zależności od miejsca złamania mogą one mieć różne przyczyny:

 • złamanie końca dalszego kości promieniowej –  złamanie nadgarstka – dochodzi do niego w przypadku upadku na zgięty grzbietowo lub dłoniowo nadgarstek
 • złamanie głowy i szyjki kości promieniowej – z powodu urazu bezpośredniego lub upadku na wyprostowane przedramię
 • złamanie trzonów obu kości przedramienia – powstaje na skutek urazu bezpośredniego, upadku na rękę, uderzenia ciężkim przedmiotem, zmiażdżenia ramienia w jego połowie
 • złamanie trzonu kości łokciowej – następuje na skutek urazu bezpośredniego
 • złamanie trzonu kości promieniowej – następuje na skutek urazu bezpośredniego, także przy upadku na przywiedzioną rękę
 • złamanie wyrostka łokciowego kości łokciowej – na skutek upadku na zgięty łokieć
 • złamanie wyrostka dziobiastego kości łokciowej – dość rzadkie złamanie, występuje przy zwichnięciu łokcia

Złamania nasady dalszej kości promieniowej – złamanie nadgarstka

Choć złamanie nasady dalszej kości promieniowej dotyczy złamania kości przedramienia, to ze względu na nieznaczne oddalenie od kości nadgarstka jest z nim ściśle związane.

Złamanie tzw. Collesa powstaje w odległości ok 2-2,5cm od nadgarstka w nasadzie dalszej kości promieniowej. Jest również nazywane złamaniem kości promieniowej w miejscu typowym bez przemieszczenia. Do tego typu złamania dochodzi często podczas upadków na rękę, kiedy cały ciężar ciała opiera się na nadgarstku.

Złamanie tzw. Smitha – to złamanie nasady dalszej kości promieniowej przy zgięciu grzbietowym (ręka skierowana do wewnątrz) Jeśli złamanie jest bez przemieszczenia wystarczy opatrunek gipsowy na 4-6 tygodni, bywa że konieczna jest stabilizacja za pomocą drutów, szczególnie gdy dochodzi do przemieszczenia odłamów kostnych. W trakcie stabilizacji należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie ruchomości palców.

Złamania kości przedramienia zarówno te bez, jak i z przemieszczeniem odłamów kostnych (w tym także złamania otwarte) to bardzo trudne przypadki medyczne. Ich nastawienie i stabilizacja wymaga często zabiegu operacyjnego. Przy skomplikowanych złamaniach kości stosuje się stabilizację metalowymi płytkami bądź śrubami. Następnie urażoną kończynę unieruchamia się w opatrunku gipsowym. W przypadku złamania obu kości złamanie jest znacznie poważniejsze, jednak przy braku przemieszenia może zagoić się bez większego uszczerbku na zdrowiu.

Jedynie w przypadku złamań (lub pęknięcia kości) przy prawidłowym ustawieniu odłamów i prawidłowym zroście Poszkodowany może powrócić do pełnej sprawności. W większości przypadków po złamaniu kości przedramienia utrzymują się ograniczenia ruchomości nadgarstka, łokcia lub chwytliwości palców. Leczenie wymaga intensywnej rehabilitacji i ćwiczeń.

Złamanie kości przedramienia często wymaga unieruchomienia nie tylko złamania, ale i całego stawu (nadgarstka lub stawu łokciowego), co niestety bardzo utrudnia osobom Poszkodowanym samoobsługę czy higienę. Konieczne jest wówczas korzystanie z pomocy i opieki osób trzecich.  Należy pamiętać, iż koszty związane z opieką również powinny zostać uwzględnione w roszczeniu odszkodowawczym.

W zależności od wiodącej ręki (prawo lub leworęczności) uszczerbek na zdrowiu związany z urazem przedramienia może wynosić od kilku do nawet kilkudziesięciu procent.

Uraz 

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota odszkodowania 

Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka, ruchów obrotowych przedramienia, ruchomości palców  i zniekształcenia – w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez lub z niewielkim zniekształceniem bez istotnych zaburzeń ruchomości, (złamania bez przemieszczenia)

 

r. prawa 1-3 %  r. lewa 1-2%

 

1 000 – 10 000zł

średniego stopnia ze średnim ograniczeniem

r. prawa 3-10%  r. lewa 2-8%

2 000 – 25 000zł

ze znacznym zniekształceniem, dużym ograniczeniem ruchomości

r. prawa 15-25%  r. lewa 10-20%

10 000 – 60 000zł

Ograniczenia ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia,

złamania kości nadgarstka, martwice aseptyczne tych kości) z ograniczeniem ruchomości

 

 

ograniczenie ruchomości

r. prawa 5-10% r. lewa 3-8%

3 000 – 25 000zł

ograniczenie ruchomości dużego stopnia

r. prawa 10-20% r. lewa 8-15%

8 000 – 40 000zł

ograniczenie ruchomości dużego stopnia z ustawieniem ręki czynnościowo niekorzystnym

 

r. prawa 20-30% r. lewa 15-25%

 

15 000 –  65 000zł

Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia – w zależności od przemieszczeń, zniekształceń i zaburzeń czynnościowych

 

 

ze zniekształceniem i znacznymi zaburzeniami

r. prawa 5-15%  r. lewa 3-10%

3 000 – 35 000zł

ze znacznym zniekształceniem, dużym ograniczeniem ruchomości i zmianami wtórnymi

 

r. prawa 15-35%  r. lewa 10-30%

 

10 000 – 80 000zł

Uszkodzenie przedramienia powikłane zapaleniem kości, przetokami, obecnością ciał obcych, ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi (dodatkowo ponad uszczerbek związany z urazem)

 

 

 

dodatkowo 5 -15%

 

 

dodatkowo

5 000 – 40 000zł

Staw rzekomy k. promieniowej

 prawy 30%  lewy 25%

25 000 – 65 000zł

Staw rzekomy k. łokciowej

prawy 20% lewy 15%

15 000 – 45 000zł

Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego

r. prawa 55%  r. lewa 50%

50 000 – 120 000zł

 

Utrata kończyny w obrębie przedramienia

r. prawa 55 -65%  r. lewa 50-60%

50 000 – 140 000zł

Urazy łokcia

Stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia lub złamania łokcia to częste skutki upadków na skutek potknięcia lub poślizgnięcia na chodniku, także upadku po potrąceniu przez pojazd. Równie często występują w wyniku wypadków komunikacyjnych. Uraz łokcia jest dolegliwością bardzo uciążliwą, gdyż praktycznie wyklucza użyteczność całej ręki, ze względu na rozległe dolegliwości bólowe lub unieruchomienie całego stawu łokciowego.

Staw łokciowy ma skomplikowaną budowę – w jego obrębie znajdują się trzy stawy otoczone jedną torebką stawową. Stabilizację stawu łokciowego stanowią więzadła, które także ulegają przeciążeniu lub uszkodzeniom.

Skręcenia, zwichnięcia stawu łokciowego

Przy urazach skrętnych lub nagłych ruchach asekuracyjnych dochodzi do skręcenia lub zwichnięcia stawu łokciowego – czyli utraty kontaktu powierzchni stawowych. Objawami zwichnięcia mogą być:

 • ból i obrzęk
 • zniekształcenie i niestabilność stawu
 • wystający wyrostek łokciowy
 • bolesne ruchu skrętne
 • przymusowe nieprawidłowe ustawienie w stawie łokciowym

Skręcenie stawu łokciowego, ze względu na jego skomplikowaną budowę, może być trudne i prowadzić w konsekwencji do ograniczenia ruchomości oraz zakresu mobilności kończyny górnej. Wszelkie konsekwencje urazu skrętnych mogą powodować problemy z podnoszeniem kończyny – w tym przyjmowanie pokarmów, higieną, czesaniem lub nawet utrzymaniem cięższych przedmiotów.

Leczenie zwichnięcia może być bardzo problematyczne dla czynności życia codziennego, gdyż obejmuje stabilizację (orteza) zarówno kości powyżej, jak i poniżej urażonego stawu – co może całkowicie wykluczać z funkcjonowania całą rękę. W takich przypadkach osoba wymaga pomocy i opieki osoby trzeciej.

Celem przywrócenia sprawności stawu konieczne jest przeprowadzenie rehabilitacji.

W przypadku urazów skrętnych także mogą występować powikłania pourazowe, w postaci zapalenia torebki stawowej, uszkodzenia nerwów lub więzadeł, niestabilności stawu, czy nawet neuropatii czyli uszkodzenia nerwu łokciowego.

Złamania w obrębie łokcia

Złamanie głowy kości promieniowej występuje przy upadku na wyprostowaną rękę. Objawami złamania jest silny ból, obrzęk oraz zniekształcenie obrysu stawu. W przypadku złamania występuje znaczny problem z ruchomością stawu łokciowego (zgięcie lub wyprost).

Złamania kości promieniowej w obrębie łokcia dzieli się na 3 typy:
 1. I typ bez przemieszczenia odłamów – w tym przypadku stosuje się leczenie zachowawcze z zastosowaniem temblaka na okres kilku tygodni, następnie wprowadza ćwiczenia usprawniające
 2. II typ brzeżne złamanie z przemieszczeniem – do prawidłowego ustawienia odłamów kostnych konieczne jest przeprowadzenie zabiegu repozycji (czasami wymaga zabiegu operacyjnego)
 3. III typ złamanie z rozwałkowaniem – wymaga operacyjnej repozycji złamania, która jednak ze względu na stopień skomplikowania złamania może nie być skuteczna, następnie stosuje się usztywnienie gipsowe. W przypadku poważnych uszkodzeń koniecznym staje się nawet usunięcie głowy kości promieniowej, co jednak może powodować destabilizację stawu łokciowego i częściową utratę funkcji kończyny

Złamania bliższej nasady kości promieniowej (w okolicy łokcia) jest w swej specyfice bardzo podobne do złamania głowy kości, lecz częściej dochodzi do urazu, gdy upadek następuje na wyprostowaną i lekko zgiętą rękę. Również objawem jest silny ból, obrzęk, czasem deformacja stawu łokciowego i utrudnione poruszanie przedramieniem. Przy diagnostyce złamania konieczne bywa wykonanie badania rezonansem magnetycznym. Po dokonaniu stabilizacji złamania i zroście (w opatrunku gipsowym) konieczne jest przeprowadzenie usprawniania, szczególnie zgięcia i wyprostu.

Złamanie nasady dalszej kości ramiennej (w obrębie łokcia od góry) – szczególnie zdarza się przy upadku bezpośrednio na zgięty łokieć, ale także przy wyprostowanej kończynie. Jeśli złamanie nie wykazuje przemieszczenia odłamów kostnych do leczenia wystarczy kilkutygodniowa stabilizacja. W przypadku bardziej skomplikowanych złamań stosuje się stabilizację drutami lub metalowymi płytkami. Przy leczenie tego typu złamań konieczna jest dobra stabilizacja i odciążenie urażonej kończyny. Należy jednak zwrócić uwagę na ruchomość palców i stawu nadgarstkowego. W przypadku nieprawidłowości oczywiście skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Złamanie wyrostka łokciowego – występuje przy urazach bezpośrednich (np. uderzenie ciężkim przedmiotem) i może nawet powodować zmiażdżenie czy rozwałkowanie wyrostka, w przypadku urazów pośrednich (takich jak upadek na rękę) może dojść jedynie do złamania. W takich przypadkach, konieczna jest prawidłowa diagnostyka, gdyż dodatkowo może dojść również do uszkodzenia mięśnia trójgłowego. Leczenie operacyjne polega na stabilizacji wyrostka drutami Kirschnera oraz metalowymi płytkami. Złamanie to bywa problematyczne i może powodować znaczne utrudnienia w ruchomości stawu i funkcji chwytnej ręki. Wymaga długotrwałej rehabilitacji i usprawniania.

Złamania i urazy stawu łokciowego mogą powodować znaczne powikłania, a wśród nich:
 • ograniczenie ruchomości i sprawności ręki
 • niedowład lub porażenie mięśni
 • deformację stawu łokciowego
 • przykurcze (brak możliwości pełnego wyprostu)
 • zapalenia stawu
 • łokieć tenisisty
 • neuropatia
 • uszkodzenia nerwu łokciowego

Uraz 

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota odszkodowania 

Uszkodzenia łokcia – zwichnięcia,  skręcenia, uszkodzenia tkanek miękkich, skóry oraz zaburzenia neurolo­giczne – w zależności od blizn, ogra­niczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń, deficytów neurologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiany niewielkiego stopnia

prawy 1-5 %  lewy 1-4%

1 000 – 15 000zł

zmiany średniego stopnia

prawy 5-15%    lewy 4-10%

4 000 –  35 000zł

zmiany dużego stopnia, przetoki

prawy 15-45%  lewy 10-40%

10 000 – 35 000zł

Złamania w obrębie łokcia (nasada dalsza kości ramiennej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej) – w zależności od zniekształceń i ogra­niczenia ruchów w stawie łokciowym oraz deficytów neurologicznych

 

 

niewielkie zmiany- z niewielkim przemieszczeniem, ograniczeniem ruchomości

r. prawa 5-15%  r. lewa 5-10%

5 000 – 35 000zł

duże zmiany – ze znacznym zniekształceniem, dużym ograniczeniem ruchomości i ze znacznym przykurczem

r. prawa 15-30%  r. lewa 10-25%

10 000 – 65 000zł

Zesztywnienie stawu łokciowego

 

 

w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi ruchami obro­towymi przedramienia

 prawy 30%  lewy 25%

25 000 – 65 000zł

z brakiem ruchów obrotowych

prawy 35% lewy 30%

30 000 – 75 000zł

w innych ustawieniach – w zależności od przydatności czynnościowej kończyny

prawy 30-45% lewy 25-40%

25 000 – 85 000zł

Staw rzekomy k. promieniowej

 prawy 30%  lewy 25%

25 000 – 65 000zł

Staw rzekomy k. łokciowej

prawy 20% lewy 15%

15 000 – 45 000zł

Utrata kończyny górnej na poziomie stawu łokciowego

r. prawa 65%  r. lewa 60%

60 000 – 140 000zł

Urazy koście ramienia, przedramienia, nadgarstka

Złamania kości i ich następstwa

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota świadczenia (widełki)

Złamanie kości ramiennej z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi – ręka prawa

5 – 15

 

5 000 – 37 500

Złamanie kości ramiennej z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi – ręka lewa

5 – 10

 

5 000 – 25 000

Złamanie kości ramiennej ze znacznym przemieszczeniem i skróceniem – ręka prawa

15 – 30

 

15 000 – 75 000

Złamanie kości ramiennej ze znacznym przemieszczeniem i skróceniem – ręka lewa

10 – 25

10 000 – 62 500

 

Złamanie kości ramiennej – złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, ciałami obcymi i zmianami neurologicznymi – ręka prawa

30 – 55

 

30 000 – 137 500

Złamanie kości ramiennej – złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, ciałami obcymi i zmianami neurologicznymi – ręka lewa

25 – 50

 

25 000 – 125 000

Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej (łokieć) bez większych przemieszczeń, zniekształceń i ograniczenia ruchomości – ręka prawa

5 – 15

5 000 – 37 500

Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej (łokieć) bez większych przemieszczeń, zniekształceń i ograniczenia ruchomości – ręka lewa

5 – 10

5 000 – 25 000

Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej z dużym zniekształceniem i ze znacznym przykurczem – ręka prawa

15 – 30

15 000 – 75 000

Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości

nadgarstka ze zniekształceniem – ręka prawa

5 – 15

5 000 – 37 500

Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości

nadgarstka ze zniekształceniem – ręka prawa

5 – 15

5 000 – 37 500

Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości

nadgarstka ze zniekształceniem – ręka lewa

5 – 10

5 000 – 25 000

Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości

nadgarstka ze znacznym zniekształceniem, dużym ograniczeniem ruchomości i zmianami wtórnymi (troficzne, krążeniowe

itp.) – ręka prawa

15 – 25

15 000 – 62 500

 

Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości

nadgarstka ze znacznym zniekształceniem, dużym ograniczeniem ruchomości i zmianami wtórnymi (troficzne, krążeniowe

itp.) – ręka lewa

10 – 20

10 000 – 50 000

Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia ze zniekształceniem i zaznaczonymi zaburzeniami funkcji – ręka prawa

5 – 15

5 000 – 37 500

Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia ze zniekształceniem i zaznaczonymi zaburzeniami funkcji – ręka lewa

3 – 10

3 000 – 25 000

Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia ze znacznym zniekształceniem, dużym ograniczeniem ruchomości i zmianami wtórnymi (troficzne, krążeniowe

itp.) – ręka prawa

15 – 35

15 000 – 87 500

Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia ze znacznym zniekształceniem, dużym ograniczeniem ruchomości i zmianami wtórnymi (troficzne, krążeniowe

itp.) – ręka lewa

10 – 30

10 000 – 75 000

Ograniczenia ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia,

złamania kości nadgarstka, martwice aseptyczne tych kości) z ograniczeniem ruchomości – ręka prawa

5 – 10

5 000 – 25 000

Ograniczenia ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia,

złamania kości nadgarstka, martwice aseptyczne tych kości) z ograniczeniem ruchomości – ręka lewa

3 – 8

3 000 – 20 000

Ograniczenia ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia,

złamania kości nadgarstka, martwice aseptyczne tych kości) z ograniczeniem ruchomości dużego stopnia – ręka prawa

10 – 20

10 000 – 50 000

Ograniczenia ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia,

złamania kości nadgarstka, martwice aseptyczne tych kości) z ograniczeniem ruchomości dużego stopnia – ręka lewa

8 – 15

8 000 – 37 500

Ograniczenia ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia,

złamania kości nadgarstka, martwice aseptyczne tych kości) z ograniczeniem ruchomości dużego stopnia z ustawieniem ręki czynnościowo niekorzystnym – ręka prawa

20 – 30

20 000 – 75 000

Ograniczenia ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia,

złamania kości nadgarstka, martwice aseptyczne tych kości) z ograniczeniem ruchomości dużego stopnia z ustawieniem ręki czynnościowo niekorzystnym – ręka lewa

15 – 25

15 000 – 62 500