Urazy i uszkodzenia narządów wewnętrznych

Uszkodzenia brzucha i ich następstwa

 Urazy brzucha skutkujące uszkodzeniem narządów wewnętrznych spowodowane są silnym uderzeniem, urazem tępym (upadek, przygniecenie) lub uderzeniem ostrym przedmiotem. Często do poważnych urazów dochodzi w przypadku wypadków komunikacyjnych, gdy kierowcy “nadziewają” się na kierownicę lub pasażerowie doznają poważnych obrażeń od silnego szarpnięcia pasem bezpieczeństwa. Dochodzi wtedy nie tylko do stłuczenia, powstania krwiaków, ale również zmiażdżenia narządów wewnętrznych czy krwotoków wewnętrznych skutkujących zgonem Poszkodowanego.

Uszkodzenia żołądka i jelit

W wyniku wypadków komunikacyjnych, rolnych bądź wypadków przy pracy, przy uderzeniu w jamę brzuszną lub przerwania jej powłok, dochodzi do uszkodzenia żołądka i układu pokarmowego, częściej do uszkodzenia jelit – przerwania, perforacji, zatoru lub nawet w ostateczności ich martwicy.

Perforacja żołądka lub jelit czyli wydostanie się gazów lub zawartości do jamy brzusznej może być zagrożeniem dla zycia i wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Powoduje bowiem zapalenie otrzewnej, które objawia się silnym miejscowym bólem i twardością brzucha, rozwijające się może powodować wstrząs organizmu. Przerwanie ściany żołądka jest niebezpieczne ze względu na wydobywający się kwas żołądkowy. Operacja polega na zszyciu ścian lub wytworzeniu sztucznej przetoki.

Czasem uszkodzenie jelita wymaga wyłonienia tzw. stomii czyli sztucznego odbytu w ścianie brzucha (poszkodowany do wypróżniania używa worków stomijnych). Konieczna w tym przypadku jest ponowna operacja usunięcia tej przetoki.

Wszelkie obrażenia związane z żołądkiem, jelitami oraz układem pokarmowym wymagają karmienia pozaustrojowego lub stosowania specjalnej diety – co jest sytuacją niebywale utrudniającą normalne funkcjonowanie osoby Poszkodowanej.

Należy pamiętać, iż wszelkie związane z tym koszty i zwiększenie potrzeb powinny zostać zrekompensowane przez Ubezpieczyciela w trakcie likwidacji szkody.

Uraz 

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota odszkodowania 

Uszkodzenia powłok jamy brzusznej (przepukliny urazowe,  przetoki itd.) – w zależności od umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia powłok jamy brzusznej

5- 30%

5 000 – 65 000zł

Uszkodzenie żołądka, jelit i sieci:

  

bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego i przy dostatecznym stanie odżywienia

10%

10 000 – 25 000zł

z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywienia – w zależności od stopnia zaburzeń i stanu odżywienia

15 – 50%

15 000 – 120 000zł

Przetoki jelitowe, kałowe i odbyt sztuczny – w zależności od stopnia zanieczyszczania się i zmian zapalnych tkanek otaczających przetokę:

  

jelita cienkiego

30-80%

30 000 – 180 000zł

jelita grubego

20-50%

20 000 – 120 000zł

Przetoki okołoodbytnicze

15%

15 000 – 35 000zł

Urazy śledziony

Urazowe stłuczenie lub pęknięcie śledziony jest dość częstą konsekwencją poważnych wypadków komunikacyjnych, czasem także upadku z wysokości. Śledziona jest niezwykle kruchym organem i często ulega uszkodzeniu wskutek uderzenia.

Wyróżniamy uszkodzenia śledziony:

 • jednoczęściowe – do krwotoku dochodzi natychmiast
 • uszkodzenie dwuczęściowe – krwiak tworzy się podtorebkowo i ujawnia nawet po kilku dobach

Tępy uraz brzucha zawsze wymaga diagnostyki USG lub tomografii komputerowej. Krwotok śledziony wymaga leczenia operacyjnego – często w przypadku rozległych urazów (uszkodzenia miąższu śledziony) wykonuje się resekcję (usuwa uszkodzoną część) lub w ostateczności splenektomię  – czyli usunięcie śledziony.

Po całkowitym usunięciu organu mogą jednak nastąpić zakażenia rany pooperacyjnej, ropnie, infekcje oraz problemy z odpornością układu immunologicznego oraz nadpłytkowość. Celem zobrazowania powikłań pourazowych konieczne jest wykonanie badania krwi.

Uraz 

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota odszkodowania 

Uszkodzenia śledziony

  

leczone zachowawczo (krwiak, pęknięcie narządu – potwierdzone badaniem obrazowym)

2%

2 000 – 5 000zł

leczone operacyjnie z  zachowaniem narządu

5%

5 000 – 15 000zł

utrata u osób powyżej 18 roku życia

15%

15 000 – 35 000zł

utrata u osób poniżej 18 roku

20%

20 000 – 45 000zł

Utrata śledziony:

  

bez większych zmian w obrazie krwi

15%

15 000 – 35 000zł

ze zmianami w obrazie krwi lub i ze zrostami otrzewnowymi

30%

30 000 – 65 000zł

Urazy i uszkodzenia wątroby

Wątroba oczyszcza ciało z toksyn oraz współdziała w wielu procesach metabolicznych, pełni więc bardzo ważną rolę w organizmie.

Niewielkie stłuczenie czy pęknięcie wątroby bez krwotoku, może ulec zagojeniu bez interwencji chirurgicznej. Rozległy uraz z towarzyszącym krwotokiem wymaga otwarcia jamy brzusznej (laparotomia) i zabiegu operacyjnego. W przypadku znacznego uszkodzenia narządu leczenie może wymagać wycięcia (resekcji) uszkodzonej części. Wątroba ma jednak zdolności regeneracyjne i  po przeprowadzonym leczeniu możliwe jest uzyskanie pełnej sprawności i wydolności narządu.

Powikłania po zabiegach:

 • przetoka żółciowa
 • krwawienie
 • zakrzepica żyły wrotnej
 • niewydolność wątroby

Urazy trzustki

Trzustka jest odpowiedzialna na wydzielanie hormonów, w tym insuliny odpowiedzialnej za metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczów w organizmie. Uraz i uszkodzenie trzustko może więc powodować problemy metaboliczne.

Do najczęstszych powikłań po urazach trzustki należą:

 • nadmierne krwawienie
 • infekcje
 • przedostanie się enzymów trzustkowych do jamy brzusznej
 • uszkodzenie narządów jamy brzusznej

W przypadku pacjentów, u których resekcja była jednym rozwiązaniem ratującym życie konieczne jest podawanie zastrzyków z insuliny, aby wspomóc procesy metabolizmu węglowodanów (tak jak u diabetyków) lub stosowania enzymów, których organizm potrzebuje do prawidłowego trawienia.

Uraz 

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota odszkodowania 

Uszkodzenia wątroby, dróg żółciowych lub trzustki:

  

bez zaburzeń ich czynności

5 – 10%

5 000 – 25 000zł

z zaburzeniami ich czynności w zależności od stopnia

20 – 60%

20 000 – 130 000zł

Uszkodzenia wątroby lub trzustki z utratą narządu:

  

utrata części narządu

5 – 15%

5 000 – 35 000zł

utrata znacznej części narządu

15 – 40%

15 000 – 85 000zł

Uszkodzenia narządów moczowo-płciowych 

Uszkodzenia nerek

Urazy nerek (odbita, stłuczona, pęknięta nerka)  – do tego typu urazów dochodzi szczególnie w przypadku upadków, potrącenia, wypadków komunikacyjnych lub uderzenia tępym przedmiotem. Na nerce powstaje wtedy krwiak, którego usunięcie wymaga interwencji chirurga.

Wyróżnia się 2 typu urazów nerek:

 • tępe (zamknięte) – od uderzenia bądz upadku
 • penetrujące (otwarte)- od ran kłutych lub postrzałowych

Uszkodzenie nerek objawia się:

 • bolesnością okolicy bocznej lub dolnej pleców
 • krwiomoczem
 • kolką nerkową
 • zasinieniem, krwiakiem okolicy lędźwiowej

W przypadku urazu nerki powodującego upośledzenie jej  funkcji konieczna jest operacja, stosowanie antybiotykoterapii oraz bardzo oszczędny tryb życia. W przypadku uszkodzenia moczowodu leczenie polega także na operacji rekonstrukcyjnej.

Powikłaniem po poważnym urazie nerki  może być wystąpienie nadciśnienia tętniczego.

Uraz 

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota odszkodowania 

Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujące upośledzenie ich funkcji – w zależności od stopnia

10 – 25%

10 000 – 55 000zł

Utrata nerki:

  

utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej

35%

35 000 – 80 000zł

utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji pozostałej nerki

40 – 75%

40 000 –  160 000zł

Uszkodzenie moczowodu powodujące zwężenie jego światła

20%

20 000 – 45 000zł

Uszkodzenie pęcherza – w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych

10 – 30%

10 000 – 65 000zł

Przetoki górnych  dróg moczowych, pęcherza moczowego i cewki moczowej

10 – 50%

10 000 – 110 000zł

Uszkodzenia narządów płciowych i rozrodczych

W wyniku szarpnięcia pasami bezpieczeństwa podczas wypadków komunikacyjnych, wypadnięcia z pojazdu lub całkowitego jego zmiażdżenia może dość do uszkodzenia i urazów narządów płciowych i rozrodczych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Obrażenia te są nie tylko bardzo uciążliwe, ale w konsekwencji mogą prowadzić do bezpłodności.

Przy stłuczeniach lub krwiakach stosuje się leczenie zachowawcze, w przypadku rozerwania tkanek – leczenie operacyjne. Jeśli uraz jest na tyle poważny, iż doszło do zmiażdżenia organu, rozwałkowania (np. jąder) lub odcięcia – konieczne staje się bądź całkowite usunięcie narządu (zarówno jajników, jąder, macicy ale również jąder i prącia) bądź jego części. Często takie urazy wymagają leczenia rekonstrukcyjnego, stosowania hormonalnej terapii zastępczej lub powodują całkowitą, trwałą dysfunkcję seksualną.

Uraz 

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota odszkodowania 

Uszkodzenie krocza, worka mosznowego, sromu, pochwy, pośladków:

  

blizny, ubytki, deformacje

1 – 10%

1 000 – 25 000zł

wypadanie pochwy lub/ i macicy

10 – 30%

10 000 –  65 000zł

Utrata lub uszkodzenie macicy / jajników:

  

uszkodzenie lub częściowa utrata

5 – 20%

5 000 – 45 000zł

utrata w wieku do 50 lat

40%

40 000 – 85 000zł

utrata w wieku powyżej 50 lat

20%

20 000 – 45 000zł

utrata obu jajników

40%

40 000 – 85 000zł

Uszkodzenie lub utrata prącia / jądra – w zależności od stopnia uszkodzenia i zaburzenia funkcji:

  

uszkodzenie lub częściowa utrata

5 – 20%

5 000 – 45 000zł

utrata prącia lub obu jąder

40%

40 000 – 85 000zł

USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ

Przy wypadkach komunikacyjnych, upadkach lub wypadkach przy pracy często dochodzi do urazu klatki piersiowej. Nawet stłuczenie może powodować uszkodzenie narządów wewnętrznych – serca lub płuc. Zmiażdżenie klatki piersiowej lub poważne jej deformacje mogą powodować krwotoki wewnętrzne a nawet stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia osób poszkodowanych.

Urazy płuc

Stłuczenie płuc – czyli uszkodzenia a nawet rozerwanie miąższu płuca dotyczy aż 70% przypadków obrażeń w wyniku tępego urazu/uderzenia klatki piersiowej. Również w przypadku  złamania żeber czy mostka może dojść do stłuczenia płuc, które wymaga dalszej diagnostyki.

Krwiak płuca, który powstaje na skutek uszkodzenia dużego naczynia wewnątrz płuc (bez uszkodzenia opłucnej) powoduje zbieranie się krwi i płucach bez możliwości jego uwolnienia na zewnątrz,  co wymaga chirurgicznej ewakuacji krwiaka.

Rozerwanie płuca – to uszkodzenie miąższu płuca powodujące powstanie przestrzeni, w której może zbierać się powietrze lub krew.

Objawami wypełniania się pęcherzyków płucnych krwią mogą być:

 • duszność
 • bolesność klatki piersiowej
 • sinica
 • krwioplucie
 • problemy z  oddychaniem

Odma opłucnowa (opłucna) pourazowa jest wynikiem przedostania się powietrza do jamy opłucnej w wyniku urazu. Duże odmy leczy się chirurgicznie, zakładając do jamy opłucnej dren i odsysając powietrze. Małe odmy mogą być leczone odessaniem powietrza strzykawką i leżeniem.

Uraz 

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota odszkodowania 

Uszkodzenia płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenia tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.):

  

bez niewydolności oddechowej

 10%

10 000 – 25 000zł

z niewydolnością oddechową – w zależności od stopnia

20-40%

20 000 –  85 000zł

Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi, ropniem płuc – w zależności od stopnia niewydolności oddechowej:

40-80%

40 000 – 180 000zł

Uszkodzenie serca lub osierdzia

 Do urazów serca dochodzi bardzo często na skutek uderzenia klatką piersiową o kierownicę lub deskę rozdzielczą samochodu, także w wyniku wypadków w rolnictwie oraz wypadków w pracy. Do urazów serca może dojść także na skutek upadku z wysokości lub uderzenia klatką piersiową o twardy przedmiot lub podłoże.

Rozległe urazy serca powikłane masywnym krwawieniem są zazwyczaj śmiertelne i szansa na  pomoc choremu jest niewielka. Przy szybkiej reakcji istnieje jednak spora szansa na uratowanie chorego.

Rana kłuta serca – w wyniku urazu lub nadziania się na ostry przedmiot może powodować tamponadę oraz wstrząs krwotoczny. Rana kłuta okolicy serca z objawami wstrząsu jest wskazaniem do natychmiastowej operacji.

Stłuczenia serca mogą powodować wystąpienie objawów podobnych do zwału serca lub powodować zaburzenia rytmu serca.

Każdy uraz serca wymaga diagnostyki oraz ponownej kontroli medycznej, gdyż może być zagrożeniem dla życia i zdrowia osób poszkodowanych w wypadkach.

Uraz 

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota odszkodowania 

Uszkodzenie serca lub osierdzia:

  

z wydolnym układem krążenia

10%

10 000 – 25 000zł

z objawami względnej wydolności układu krążenia

30%

30 000 – 65 000zł

z objawami niewydolności krążenia – w zależności od stopnia niewydolności

40-90%

40 000 – 200 000zł