Urazy głowy i mózgu

Urazy głowy i mózgu - kwoty odszkodowań

Urazy głowy i mózgu należą do najbardziej powszechnych skutków wypadków. Począwszy od nieszkodliwych zranień, poprzez potłuczenia, skończywszy na wstrząśnieniach mózgu, krwiakach (nadtwardówkowych, podtwardówkowych i śródmózgowych) oraz połamaniach kości czaszki. Są uznawane z jedne z najbardziej niebezpiecznych, mogących narazić Poszkodowanego na utratę zdrowia powodując poważny uszczerbek na zdrowiu lub wręcz spowodować natychmiastowy zgon.

Do podstawowych objawów urazów głowy oraz mózgu należą:

  • rany głowy,
  • krwawienia z wewnątrz (uszy, gardło),
  • patologiczna ruchomość lub deformacja czaszki,
  • zaburzenia świadomości, zaburzenia pamięci,
  • bóle i zawroty głowy,
  • utrata przytomności,
  • nudności lub/ i wymioty,
  • zaburzenia równowagi i koncentracji.

Leczenie urazów głowy

Leczenie jest uzależnione od rodzaju urazu. Otarcia, rany oraz potłuczenia mogą wymagać jedynie zatamowania krwawienia oraz założenia jałowych opatrunków. Jednak poważniejsze urazy mózgu wymagają już zapewnienia profesjonalnej opieki lekarskiej, wykonania szybkiej diagnostyki (TK, MR) oraz niejednokrotnie metod najbardziej inwazyjnych, czyli interwencji chirurgicznej.

Najmniej poważnym następstwem urazu są oczywiście potłuczenia oraz urazy powierzchownych powłok głowy. Mogą im towarzyszyć bóle lub zawroty głowy. Trwają z reguły max nie dłużej niż kilka tygodni.

Znacznie poważniejsze są obrażenia spowodowane złamaniami kości czaszki, mogące skutkować uszkodzeniem mózgu, krwawieniem śródczaszkowym oraz zakażeniem. Wymagają szybkiej interwencji chirurgicznej.

Uszczerbek na zdrowiu po urazie głowy

Uszczerbek na zdrowiu, w zależności od rodzaju i rozległości urazu może być zarówno niewysoki czy też mający charakter przejściowy (np. zawroty i bóle głowy czy też nawracające objawy subiektywnego zespołu pourazowego, co nie wiąże się z żadnym uszkodzeniem mózgu ) jak i bardzo duży – mający charakter trwały (np. padaczka pourazowa czy inne zaburzenia neurologiczne typu porażenia, niedowłady, zaburzenia funkcji poznawczych). Czasami niestety te zmiany bywają nieodwracalne.

W przypadku urazów głowy i związanych z nimi obrażeń (łącznie z uszkodzeniami twarzoczaszki) procent długotrwałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, zależnie od rodzaju i stopnia uszkodzeń, może oscylować wokół następujących wartości:

 

Urazy głowy i mózgu

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota świadczenia (widełki)

Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kości)

1 – 30

1500 – 45000

Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki – w zależności od rozległości uszkodzeń

1 – 30

1500 – 45000

Ubytki w kościach sklepienia czaszki – w zależności od rozmiarów

1 – 25

1500 – 37500

Powikłania towarzyszące powyższym uszkodzeniom: zapalenie kości, ropowica, przepuklina mózgowa – w zależności od rodzaju i stopnia

1 – 25

1500 – 37500

Porażenia i niedowłady (bez szczegółowej klasyfikacji!)

5 – 100

7500 – 150000

Izolowane zespoły pozapiramidowe (bez szczegółowej klasyfikacji!)

5 – 100

7500 – 150000

Zaburzenia równowagi i inne (poza niedowładem) zaburzenia sprawności ruchowej

1 – 100

1500 – 150000

Padaczka

1 – 60

1500 – 90000

Zaburzenia neurologiczne i psychiczne w zależności od stopnia

10 – 100

15000 – 150000

Nerwice

1 – 20

1500 – 30000

Zaburzenia mowy

10- 100

15000 – 150000

Zespoły podwzgórzowe i inne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze (tarczyca, cukrzyca)

2 – 60

3000 – 90000

Uszkodzenie nerwów ruchowych gałki ocznej (częściowe lub całkowite)

1 – 35

1500 – 52500

Uszkodzenie nerwu trójdzielnego (częściowe lub całkowite )

1 – 20

1500 – 30000

Uszkodzenie nerwu twarzowego

5 – 20

7500 – 30000

Uszkodzenie nerwów językowo-gardłowego i błędnego (częściowe lub całkowite w zależności od stopnia)

5 – 50

7500 – 75000

Uszkodzenie nerwu dodatkowego – w zależności od stopnia (częściowe    lub całkowite)

3 – 15

4500 – 22500

Uszkodzenie nerwu podjęzykowego – w   zależności od stopnia (częściowe   lub całkowite)

5 – 20

7500 – 30000

Uszkodzenia twarzy (np.blizny)

1 – 60

1500 – 90000

Uszkodzenia nosa (w tym złamania kości nosa, uszkodzenia)

1 – 30

1500 – 45000

Uszkodzenia w obrębie zębów

0,5 – 3

750 – 4500

Uszkodzenia (złamania, zwichnięcia) kości oczodołu, szczęki, kości jarzmowej, żuchwy, stawu skroniowo-żuchwowego – przemieszczenia, zniekształcenia, niesymetria, upośledzenie żucia, rozwierania jamy ustnej, zaburzenia czucia

1 – 25

1500 – 37500

Utrata szczęki lub żuchwy (w tym zębów)

15 – 50

22500 – 75000

Urazy języka,  jamy ustnej, warg (w zależności od stopnia uszkodzeń)

1 – 50

1500 – 75000