Uraz obojczyka

Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego

Staw barkowo-obojczykowy łączy łopatkę z obojczykiem i służy do ruchów do przodu, obrotu i cofania ramienia. Stabilność stawu i jego ruchy zapewniają więzadło barkowo-obojczykowe oraz kruczo-obojczykowe.

Urazy związane ze zwichnięciem stawu mają związek z upadkiem na ramię lub wyprostowaną rękę,  gdy dochodzi do rozerwania lub naruszenia struktur więzadłowych. Najczęściej objawem zwichnięcia jest krwiak i obrzęk, lecz objawy bólowe mogą być niejednoznaczne, dlatego ważna jest diagnostyka RTG lub RM.

Wyróżniamy 6 stopni uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego:

 1. I stopień – delikatne naciągnięcie czy nadwyrężenie więzadła barkowo-obojczykowego bez zmiany pozycji obojczyka wobec wyrostka barkowego. Leczy się  zachowawczo, zimnym okładem i stosując środki przeciwbólowe
 2. II stopień – poszerzenie stawu barkowo-obojczykowego w wyniku rozerwania więzadła barkowo-obojczykowego i naciągnięcia więzadła kruczo-obojczykowego, może powodować lekkie przesunięcie końca obojczyka względem wyrostka barkowego. Również leczenie zachowawcze z zastosowaniem unieruchomienia w temblaku.
 3. III stopień – rozerwanie więzadła barkowo-obojczykowego oraz kruczo-obojczykowego z przemieszczeniem końca obojczyka w górę.  Leczenie wymaga tzw. tapingu i unieruchomienia na 2-3 tygodnie.
 4. IV stopień – rozerwanie więzadła barkowo-obojczykowego oraz kruczo-obojczykowego z tylnym przemieszczeniem obojczyka z oddzieleniem mięśnia czworobocznego i naramiennego od dalszej części obojczyka. Możliwa konieczność leczenia operacyjnego.
 5. V stopień – duże przemieszczenie dalszego końca obojczyka do góry z całkowitym rozerwaniem więzadeł barkowo-obojczykowego i kruczo-obojczykowego oraz mięśni czworobocznego i naramiennego. Unieruchomienie po leczeniu operacyjnym.
 6. VI stopień –  dolne przemieszczenie obojczyka pod wyrostek kruczy z możliwym uszkodzeniem mięśnia czworobocznego i naramiennego. Konieczność przeprowadzenia zabiegu operacyjnego, unieruchomienia oraz zabiegów usprawniających.

W przypadku poważnych urazów możliwe jest wystąpienie powikłań pourazowych w postaci zwyrodnienia stawu barkowo-obojczykowego.

Uraz 

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota odszkodowania 

Podwichnięcie, zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego – w zależności od ograniczenia ruchów, stopnia zniekształcenia i upośledzenia funkcji

  

zmiany niewielkiego stopnia

prawy 1-5 %  lewy 1-3%

1 000 – 15 000zł

zmiany średniego stopnia

prawy 5-15%    lewy 3-12%

3 000 –  35 000zł

znaczne zmiany

prawy 15-25%  lewy 12-20%

12 000 – 55 000zł

Złamanie obojczyka

Obojczyk jest kością o długości ok 15 cm, która łączy łopatkę z mostkiem. Jest widoczny i dobrze wyczuwalny, szczególnie u osób szczupłych. Wszelkie jego deformacje są zatem widoczne gołym okiem.

Złamanie lub pęknięcie obojczyka jest wynikiem upadku na bark lub silnego uderzenia. Zdarza się także, iż do złamania dochodzi w wypadkach komunikacyjnych przy silnym szarpnięciu w pasach bezpieczeństwa.

Objawy złamania obojczyka:

 • silny ból całego barku
 • obrzęk w miejscu złamania
 • problem z podniesieniem czy ruchami ramienia
 • przemieszczenie kości (także opadnięcie barku)
 • krwotok przy uszkodzeniu tętnicy

Złamaniu ulega zazwyczaj trzon obojczyka bywa jednak również tak, że złamaniu towarzyszy także podwichnięcie końca mostkowego obojczyka.

Leczenie złamania polega na stabilizacji stawu i ramienia, najczęściej stosuje się opatrunek gipsowy Dessaulta lub kamizelkę. Przy przemieszczeniu kości unieruchomienie ósemkowe.

U małych dzieci nie stosuje się opatrunków gipsowych.

W przypadku poważnego złamania z przemieszczeniem, lub złamania otwartego konieczne jest przeprowadzenie zabiegu operacyjnego – stabilizacji za pomocą płyt i śrub. Uraz wymaga usprawnienia i rehabilitacji, aby przywrócić pełny zakres ruchomości ramienia.

Możliwym powikłaniem po złamaniu obojczyka może być uszkodzenie splotu barkowego, uszkodzenie nerwów lub skrócenie obojczyka a także osłabienie kończyny górnej i trwałe ograniczenie jej ruchomości.

Uraz 

Procent trwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu

Możliwa kwota odszkodowania 

Stan po złamaniu  obojczyka – w zależności od stopnia zniekształcenia i/lub ograniczenia ruchów

  

niewielkie zniekształcenie, bez ograniczenia ruchów

prawy 1-3 %  lewy 1-2%

1 000 – 8 000zł

średniego stopnia zniekształcenie i ograniczenie ruchu miernego stopnia

prawy 3-10%    lewy 2-5%

2 000 –  15 000zł

duże zniekształcenie i ograniczenie ruchu

prawy 10-25%  lewy 5-20%

5 000 – 55 000zł

Staw rzekomy obojczyka – w zależności od zniekształceń, przemieszczeń, upośledzenia funkcji kończyny

r. prawa 10-25%  r. lewa  5-20%

5 000 – 55 000zł

Uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych (z wyjątkiem ciał obcych związanych z zastosowaniem technik operacyjnych)

dodatkowo 1-5%

dodatkowo 1 000 – 15 000zł