Podziękowanie dla Biura Dochodzenia Odszkodowań CAMPTER. Serdeczne Podziękowanie za pomoc w uzyskaniu odszkodowania dla wszystkich pracowników Biura Campter w szczególności dla Pani Barbary Wołoszczak. Dziękujemy. Monika i Michał.

Monika i Michał Leszczyńscy