Pracuję w odszkodowaniach od 2 lat. Razem z Kancelarią uzyskujemy wysokie odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanych, nie tylko na skutek wypadków ale także innych zdarzeń powodujących szkody.

Krzysztof Sierżęga Manager Regionu