Wypadek przy pracy w Norwegii

Wypadek przy pracy w Norwegii

Wypadki przy pracy są najczęściej zgłaszanymi wypadkami, którym ulegają Polacy migrujący do Norwegii. Podejmują oni zazwyczaj prace na budowach, w zakładach przemysłowych oraz platformach wiertniczych. Często wykonują również proste prace fizyczne obarczone dużym ryzykiem urazów.…

Błędy medyczne - omówienie

Błędy medyczne - omówienie

I. Pojęcie oraz rodzaje błędu medycznego Błąd medyczny (błąd lekarski) to zachowanie lekarza (także lekarza dentysty) w zakresie rozpoznawania, leczenia i przewidywania następstw stanu zdrowia pacjenta, a także profilaktyki, którego skutkiem jest powstanie po stronie…

Zwrot podatku z zagranicy

Zwrot podatku z zagranicy

HOLANDIA Przy rozliczaniu się z holenderskim urzędem skarbowym uwzględniane są dwie wielkości mianowicie zaliczka na poczet podatku dochodowego, jak również składka na ubezpieczenia społeczne. Obie te części zeznania podatkowego brane są pod uwagę przy rocznym…