Odszkodowania po wypadku w Norwegii

Odszkodowania po wypadku w Norwegii

Podstawy prawne odszkodowań w Norwegii Bilansvarsloven – BAL czyli ustawa regulująca odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne. Skadeerstatningsloven – SKL czyli ustawa regulująca zasady przyznawania odszkodowania za szkody na osobie lub mieniu.…